Asiasana: Fysiikka

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Väittelijä kehitti ratkaisuja staattisen sähkön aiheuttamiin jauheteollisuuden ongelmiin (FM Janne Peltonen, 25.5.2019, fysiikka)

Teollisissa prosesseissa, joissa käsitellään toisiaan vasten hankautuvia eristäviä jauheita, esiintyy lähes aina merkittävissä määrin sähköistä varautumista. Tämä aiheuttaa ongelmia esimerkiksi jauheiden kuljetukseen, sekoitukseen ja pakkaamiseen. Janne Peltonen tutki Turun yliopistoon tekemässään fysiikan alan väitöskirjassa uusia menetelmiä, joilla voidaan mitata hankausvarautumisen vaikutusta jauheiden ja jauheseosten käyttäytymiseen.

Sähkökapselointi voi parantaa suun kautta annettavien niukkaliukoisten lääkeaineiden imeytymistä elimistöön (Väitös: FM Jorma Roine, 9.2.2019, fysiikka)

Monet lääkeaineet liukenevat veteen huonosti, jolloin niiden imeytyminen elimistöön voi suun kautta annettaessa estyä. Tällaisissa tapauksissa on käytettävä muuta lääkkeen antotapaa toivotun vaikutuksen saavuttamiseksi. Turun yliopistossa väittelevä Jorma Roine on tutkinut rinnakkaissuuttimin tehtävää sähköstaattista kapselointia menetelmänä vangita lääkeaine mikrokuljettimiin helppoliukoisessa olomuodossa. Menetelmä voisi mahdollistaa entistä useamman niukkaliukoisen lääkeaineen antamisen myös suun kautta.

Uusia näkökulmia monimutkaisten kvanttiverkkojen ymmärtämiseen (Väitös: FM Johannes Nokkala, 1.12.2018, fysiikka)

Nykyään arkitodellisuutemme on täynnä verkkoja. Niitä muodostavat esimerkiksi lentoyhteydet, ihmisten kaveruussuhteet sosiaalisessa mediassa ja nettipalvelimet. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tutkijat ovat keskittyneet enenevässä määrin myös kvanttimekaanisista systeemeistä koostuviin verkkoihin. Johannes Nokkala tarkasteli Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa vuorovaikuttavien kvanttisysteemien muodostamia verkkoja.

 

Tutkimus tuo uutta tietoa Auringon koronan massapurkauksista (Väitös: MSc Firas Al-Hamadani, 8.8.2018, fysiikka)

MSc Firas Al-Hamadanin Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa on tutkittu Auringon koronan massapurkauksiin liittyviä suurienergiaisia hiukkasia ja radiopurkauksia. Korona on Auringon ulompi kaasukehä, jossa myös aurinkotuuli syntyy. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi Auringon ja avaruuden prosessien sekä koronan massapurkausten keskinäiset vuorovaikutukset.