Huoli vihapuheen leviämisestä johti suurhankkeeseen – nuorten työpajoissa pohditaan yhteiskunnallista vaikuttamista

29.01.2020

Utopiaako? on Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston suurhanke, jonka toteuttavat Turun AMK ja Turun yliopisto. Turun yliopiston ja Turun AMK:n Taideakatemian opiskelijat ja opettajat tuottavat toisen asteen opiskelijoille maalis-toukokuussa 2020 elämyksellisiä taidelähtöisiä työpajoja, joissa käsitellään ympäristökysymyksiä, rakentavaa vuorovaikutusta ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Varsinais-Suomen kulttuurirahaston hoitokunnassa heräsi huoli yhteiskunnassa vallitsevasta keskustelukulttuurista, erityisesti vihapuheesta ja etenkin nuorilla havaittavasta pessimistisestä tulevaisuudenkuvasta. Tulevaisuuskuvia on kuitenkin lukemattomia, joten polarisoituminen utopioiksi ja dystopioiksi ei ole tarpeellista.

Utopiaako?-hankkeen tarkoitus on osoittaa, että tulevaisuus riippuu nykyhetkessä tehdyistä teoista ja valinnoista. Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien näkeminen voi auttaa henkilökohtaisen tulevaisuususkon kasvua.

Työpajoja korkeakouluopiskelijoilta toisen asteen opiskelijoille

Korkeakouluopiskelijat ovat valmistaneet monialaisissa tiimeissä yksitoista erilaista työpajaa. Mukana on muun muassa tulevaisuuden tutkimuksen, oikeustieteen, kasvatustieteen, kuvataiteen, median ja teatterin opiskelijoita. Yhteistyön tuloksena vaikeista ja monimutkaisista kysymyksistä on saatu innostavia ja osallistavia.

Helmikuussa järjestetään neljä demoiltaa, jolloin opiskelijat harjoittelevat työpajojen vetämistä. Kunakin iltana järjestetään kaksi tai kolme eri pajaa. Media on tervetullut seuraamaan työskentelyä.

Demoillat: ti 4.2., to 6.2., ti 11.2., to 13.2. klo 16.30–19.30

Sijainti: Turun AMK:n Lemminkäisenkadun toimipiste, os. Lemminkäisenkatu 30.

Kevään työpajoihin etsitään parhaillaan osallistujiksi varsinaissuomalaisia toisen asteen opiskelijoita kaikilta vuosikursseilta, niin lukioista kuin ammatillisista oppilaitoksista. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 19.3.2020 saakka.

> Ilmoittautuminen

> Esimerkkikuvaus tulevasta työpajasta

Luotu 29.01.2020 | Muokattu 29.01.2020