Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelma - valintaperusteet ja hakuohjeet

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelmassa sovelletaan yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteita ja hakuohjeita. Hakuilmoitus ja hakulomake sekä tietoa hausta löytyvät alla olevista linkeistä. Seuraava avoin haku tohtoriohjelmaan on 30.8.-17.9.2021.

> Valintaperusteet ja hakuohjeet yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtoriopintoihin

Kuka voi hakea?

Jatko-opinto-oikeuden yleisenä edellytyksenä on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai sellainen soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Valtiotieteiden lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä hakija, jolla on yhteiskuntatieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto tai jolla tiedekunta toteaa muuten olevan riittävät tiedot ja valmiudet.

Psykologian lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä hakija, jolla on psykologian alan ylempi korkeakoulututkinto tai jolla tiedekunta toteaa muuten olevan riittävät tiedot ja valmiudet.

Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä hakija, jolla tiedekunta toteaa olevan jatkokoulutuskelpoisuuden filosofiassa, logopediassa tai psykologiassa.

Kielitaitovaatimukset

Kielitaitovaatimukset tohtorintutkinnon opiskeluoikeushaussa:

https://www.utu.fi/en/research/utugs/how-to-apply/language

 

 

Tutkimussuunnitelma

Hakemuksen arvoinnin keskeisin osio on tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelman perusteella arvioidaan tutkimuksen laatua sekä aihepiirin soveltuvuus pääaineen tutkimusprofiiliin ja asiantuntijuusalueisiin. Tutkimussuunnitelma on hakijan tärkein hakudokumentti, joka laaditaan itsenäisesti.

Tutkimussuunnitelman pituus on enintään 6 sivua (A4, 1-riviäli, fontti 12, sisältäen lähdeluettelon). Suositeltava tutkimussuunnitelman rakenne:

  • tiivistelmä
  • tutkimusasetelma
  • teoria, käsitteet ja hypoteesti
  • tutkimusmenetelmät, aineistot, aikataulu ja ohjaus
  • väitöstyön linkittyminen hakijan työuraan

Tutkimussuunnitelman tarkempi ohjeistus liitteenä.

Lähettämällä tutkimussuunnitelman hakemuksen liitteenä hakija antaa luvan suunnitelman tarkastamiseen Turnitin-plagioinnin tunnistusjärjestelmällä

Hakuajat ja -käytännöt

Haku Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelmaan järjestetään kaksi kertaa vuodessa:

maaliskuussa (opinto-oikeus alkaa 1.8.)

syyskuussa (opinto-oikeus alkaa 1.1.)

Syksyn haussa voi hakea sekä jatko-opinto-oikeutta että avoimia työsuhteisia tohtorikoulutettavan tehtäviä. Kevään haku koskee vain jatko-opinto-oikeutta.  
Hakemus tehdään hakuajan puitteissa sähköisellä lomakkeella. Lisätietoa ja hakuohjeet yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutuksen sivuilla.

> Lisätietoa hausta tohtorikoulun sivulla

Tohtorikoulutettavien valintakriteerit

Tohtorikoulutettavien valinnan tavoitteena on saada tutkijanuralle soveltuvia kyvykkäitä, motivoituneita, tutkimustyöhön ja jatko-opiskeluun sitoutuneita opiskelijoita.

Opinto-oikeuden yleisenä edellytyksenä on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai sellainen soveltuva ulkomainen koulutus, joka antaa asianomaisessa maassa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
Tohtoriohjelmaan otetaan opiskelijoita vuosittain enintään 50. Valintakriteerit ovat:

  • maisterin tutkinnon syventävien opintojen arvosana (yleensä vähintään hyvät tiedot)
  • pro gradu -tutkielman arvosana (yleensä vähintään cum laude approbatur)
  • hakijan tutkimussuunnitelman taso ja toteutuskelpoisuus
  • ohjausresurssien saatavuus.

Lisäksi tohtorikoulutettavaksi valittavalta edellytetään riittävää englannin kielen taitoa.

Palkkapaikkojen valintakriteerit ja -käytännöt

Tohtoriohjelman johtoryhmä käsittelee hakemukset ja käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita hakemusten arviointiin. Arvioinnissa otetaan huomioon:
• tutkimussuunnitelman laatu (korkeatasoisuus, toteutuskelpoisuus, soveltuvuus tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin)
• menestyminen aikaisemmissa opinnoissa (pro gradu -tutkielman tai vastaavan opinnäyt-teen arvosana ja muut opintosuoritukset)
• tieteelliset meriitit ja eteneminen tohtorintutkintoon kuuluvissa opinnoissa (julkaisut, kon-ferenssiesitelmät, toiminta tieteellisissä seuroissa, tieteelliset palkinnot, suoritettujen opin-tojen määrä opintorekisterissä ja opintojen suoritusnopeus ym.)

Tohtoriohjelmalla on vuosittain 2-4 maksimissaan nelivuotista palkkapaikkaa haettavana. Haku on auki syyskuussa, mistä tiedotetaan tarkemmin tohtoriohjelman ja tiedekunnan sivuilla. Hakemusten käsittelyprosessi:

- tohtoriohjelma tarkastaa hakemukset ja pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemusta
- hakemukset arvioidaan oppiaineissa
- oppiaineiden/laitosten arvoinnin perusteella n. 10 hakemusta lähetetään ulkoiseen arviontiin
- ulkoisen arvioinnin tekijät asettavat hakemukset paremmuusjärjestykseen
- tohtoriohjelman johtoryhmä tekee päätösehdotuksen perustuen hakemusten ulkoiseen arviointiin
- dekaani tekee päätöksen palkkapaikkojen täyttämisestä, josta tiedotetaan hakijoita marraskuun lopulla

Oppiaineet ja niiden jatkokoulutuksen vastuuhenkilöt

- Filosofia: Helena Siipi, helena.siipi@utu.fi
- Itä-Aasian tutkimus: Lauri Paltemaa, lauri.paltemaa@utu.fi
- Logopedia: Elina Mainela-Arnold, elina.mainela-arnold@utu.fi  
- Poliittinen historia: Vesa Vares, vesa.vares@utu.fi
- Psykologia: Jukka Hyönä, jukka.hyona@utu.fi
- Sosiaalipolitiikka: Veli-Matti Ritakallio ja Heikki Ervasti, veli-matti.ritakallio@utu.fi / heikki.ervasti@utu.fi
- Sosiaalityö: Katja Forssén, katja.forssen@utu.fi
- Sosiologia: Hannu Ruonavaara, hannu.ruonavaara@utu.fi
- Taloussosiologia: Pekka Räsänen, pekka.rasanen@utu.fi
- Valtio-oppi: Antti Pajala, antti.pajala@utu.fi

Tohtorikoulutettavan tehtävät 2020-2023

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelman johtoryhmä on tehnyt päätösesityksen UTUGS-palkallisiin tohtorikoulutettavan tehtäviin valituista. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani on vahvistanut päätösesityksen.
 
Tohtorikoulutettavan tehtäviin esitetään seuraavia hakijoita:

Andell Kia. Rahoituskausi 1.4.2020 -31.3.2021
Bergman Monica. Rahoituskausi 1.1.2020 -31.7.2021
Holmberg Eeva. Rahoituskausi 1.1.2020-31.8.2021
Kivioja Virpi. Rahoituskausi 1.7.2020-30.6.2021
Koiranen Ilkka. Rahoituskausi 1.1.-31.12.2020
Lindstedt Johanna. Rahoituskausi 1.1.2020-31.12.2021
Nieminen Sakari. Rahoituskausi 1.1.2020-31.12.2022
Niinimäki-Silva Tuire. Rahoituskausi 1.2.2020-31.12.2021
Puumala Laura. Rahoituskausi 1.1.2020-30.4.2020
Saikkonen Loretta. Rahoituskausi 1.4.2020-31.12.2022

Varasijalle tohtorikoulutettavan tehtävään tiedekunta ehdottaa seuraavia hakijoita alla olevassa järjestyksessä (lista koskee vuotta 2020).
 
1. Puumala Laura (8 kk)
2. Jung Suik
3. Loukola Ville

 
Varasijalistaa käytetään Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelman palkallisten tohtorikoulutettavien tehtävien täytössä, jos palkattavien tohtorikoulutettavien kohdalla tulee peruutuksia tai muita muutoksia, jotka edellyttävät varasijojen käyttöä​. Varasijat ovat voimassa seuraavaan Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelman tohtorikoulutettavien määräaikaisten tehtävien hakuun asti.

Lisätietoja:

Vesa Rautio
vesa.rautio[at]utu.fi, 029 450 3492

Syksyn 2021 hakuilmoitus ja linkki hakulomakkeeseen

Tohtoriohjelman syksyn haun 2021 hakuilmoitus

Hakulomake on auki 30.8.-17.9.2021