Opiskelu mediatutkimuksen oppiaineessa

Mediatutkimuksen opinnot antavat valmiuksia ymmärtää ja eritellä mediakulttuuria historiallisina, teknologisina, yhteiskunnallisina ja esteettisinä ilmiöinä. Opinnot kartuttavat sekä monipuolisia kirjoitustaitoja että projektinhallintakykyä.

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian hakukohteella on yhteiset perusopinnot, joiden jälkeen opiskelijat valitsevat pääaineensa. Mediatutkimuksen aine- ja syventävissä opinnoissa on runsaasti valinnaisuutta, mikä mahdollistaa erikoistumisen opiskelijaa kiinnostaviin teemoihin, aineistoihin ja ilmiöihin. Opetettavat erikoiskurssit vaihtuvat vuosittain. Pakolliset osiot koostuvat seminaarien lisäksi menetelmä- ja teoriaopinnoista. Harjoittelun voi sisällyttää sekä aine- että syventäviin opintoihin. Opetus on ensisijaisesti kontakti-ja monimuoto-opetusta: seminaareja, luentoja sekä pienryhmiä, joissa hyödynnetään verkko-oppimisalustoja.

Mediatutkimuksella on Erasmus-vaihtosopimus Alpen-Adria -Universität Klagenfurtin, Université de Liègen, Université Catholique de Louvainin ja Coventry Universityn kanssa.