Museologian opiskelu

Opiskelussa pyritään läheiseen yhteistyöhön museoiden ja muiden muistiorganisaatioiden kanssa. Opinnot sisältävät runsaasti ekskursioita ja erityisesti aineopinnoissa on projektikursseja, joilla opitaan käytännön taitoja esimerkiksi näyttelyrakentamisesta ja projektityöskentelystä. 

Museologiasta voi opiskella perusopintoja 25 op ja aineopintoja 35 op. Perusopintojen opetus on Turun yliopiston ja Åbo Akademin välistä yhteistyötä, aineopinnot ovat kokonaan Turun yliopiston opetusta. Opetuskielinä ovat suomi ja ruotsi. Oppiaineen päävastuutaho on Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos.  

Museologian suoritukset kirjataan joko TY:n tai ÅA:n opinnoiksi riippuen ko. opetuksen kustantajasta tai suorituksen vastaanottajasta. 

Museoliiton Verso-verkkokurssin suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa museologian opiskelua Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa maksullisina erillisopintoina.

Museologian opiskelijat, jotka suorittavat toisen yliopiston (TY tai ÅA) tuottamia kursseja, hakevat vuosittain lukukauden alussa joustavaa opinto-oikeutta (JOO). Perusopinnot koostuvat molempien yliopistojen tuottamista kursseista, aineopinnot vain Turun yliopiston tuottamista kursseista. JOOPAS-verkkopalvelusta löydät ohjeet ja JOO-hakulomakkeen.

Turun museologia tuottaa avoimeen yliopistoon museologian perusopinnot (25 op), jotka järjestetään täysin verkko-opintoina. Perustutkinto-opiskelijat eivät voi suorittaa museologiaa avoimen yliopiston väylän kautta, vaan heiltä vaaditaan sivuainekokeen suorittaminen.

Museologian sivuainekoe

Museologian opintoihin pääseminen edellyttää sivuainekokeen läpäisemistä. Valittavilta humanistisen tiedekunnan opiskelijoilta edellytetään perusopintojen opinnot jossakin tiedekunnan oppiaineessa. Sivuainekoe järjestetään vuodesta 2022 alkaen toukokuussa.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin humanististen tiedekuntien opiskelijoilla on Turussa annettaviin perusopintoihin omat opiskelijakiintiönsä (19 ja 7). Myös enintään neljä jatko- tai täydennysopiskelijaa, muiden tiedekuntien opiskelijaa tai erillisiä opintoja suorittavaa opiskelijaa voi saada museologian opiskeluoikeuden vuosittain sivuainekokeen perusteella. 


Sivuainekokeen tiedot löydät ulkoisilta verkkosivuilta.