Hoitotieteen laitoksen julkaisujen määrät kasvaneet viimeisen kolmen vuoden aikana

15.04.2021

Hoitotieteen laitoksen julkaisujen määrät ovat kehittyneet positiivisesti viimeisen kolmen vuoden aikana. Erityisesti vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien määrä on kasvanut, sillä vuonna 2020 niitä julkaistiin lähes kaksinkertaisesti vuoteen 2018 verrattuna. Myös tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistujen katsausartikkelien määrän kehityksessä trendi on ollut samansuuntainen. 

Hoitotieteen laitoksen tutkimusohjelmassa Empowering Population, Patients, Professionals in Health and Care tehdään tutkimusta seitsemässä alaohjelmassa. Laitoksen tutkimusryhmät ovat aktiivisia julkaisijoita ja usea iso hanke on ollut raportointivaiheessa tarkasteluvälillä. 

Positiivisen kehityksen taustalla on myös laitoksen henkilömäärän lisääntyminen viime vuosina. Aktiiviset post doc -ohjelma ja tohtorikoulutus ovat osaltaan vaikuttaneet julkaisumäärien lisääntymiseen. Tohtorikoulutettavia kannustetaan akateemiseen kirjoittamiseen esimerkiksi opintojaksoin, ja tohtoriseminaarien ja ohjauksen keinoin.

Laitoksen tohtorikoulutettavat ovat olleet mukana lähes 150 vertaisarvioidussa julkaisussa viimeisen kolmen vuoden aikana. Tämä on hieno saavutus ja osoittaa tohtorikoulutettavien aktiivisuutta ja osaamista” kommentoi tutkimuksesta vastaava varajohtaja, hoitotieteen tohtorikoulutuksen johtaja Riitta Suhonen.

Aktiivista julkaisutoimintaa selittävät osaltaan aktiiviset dosentit, jotka eivät työskentele laitoksella, mutta julkaisevat laitoksen nimissä. Myös maisteriopiskelijat julkaisevat pro gradu -töistään artikkeleita. 

Aktiivinen julkaisutoiminta on oleellinen osa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Hoitotieteen laitos arvioitiin tänä vuonna tieteenalakohtaisessa QS Rankingissa hienosti sijalle 29 maailmanlaajuisesti. Osa arviota ovat muun muassa akateeminen maine ja laitoksen sitaatioiden määrä.

Kaaviokuva Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen julkaisumäärien kehittymisestä 2018-2020

Luotu 15.04.2021 | Muokattu 15.04.2021