Koulutukset

Tarjoamme lääketieteellisen tiedekunnan opetus- ja ohjaushenkilökunnan tarpeisiin räätälöityä pedagogista koulutusta sekä lyhyempiä koulutustilaisuuksia. 

Järjestämme myös tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille valinnaisopintoja Lääketieteellisen pedagogiikan opintopolun sekä Opiskelutaidot -verkkokurssin muodossa.
 

Pedagogiset opinnot tiedekunnan henkilökunnalle

Lääketieteellinen pedagogiikka (10 op)

Opintojakso vastaa Yliopistopedagogiikan yksikössä tarjottavaa 10 op -opintojaksoa ja antaa oikeuden jatkaa yliopistopedagogisia opintoja (Yliopistopedagogiikka 2).

Sisältö: Tavoitteena on osallistujien opetus- ja ohjausvalmiuksien kehittäminen sekä opetuskäytänteiden uudistaminen. Opinnot koostuvat kuudesta seminaaripäivästä ja niihin liittyvistä ennakkotehtävistä, oppimispäiväkirjasta sekä oman opetuksen kehittämisprojektista, jonka tekemistä tuetaan pienryhmäkokoontumisilla. Koulutuksen eri sisältöjen kokoavana teemana on opiskelijakeskeisiin opetus- ja arviointimuotoihin tutustuminen ja niiden soveltaminen opetuksessa.

Seminaarien aiheet:

 •     Opettajuus ja oppimiskäsitykset lääketieteessä
 •     Linjakas opetus ja palaute
 •     Yliopisto ja ryhmä oppimisympäristönä
 •     Aktivoivat opetusmenetelmät
 •     Asiantuntijuus ja ohjaaminen
 •     Opetuksen kehittämishankkeiden esittely ja kurssipäätös

Kohderyhmä: Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opettajat ja ohjaajat

Ajankohta: lokakuu 2023 - toukokuu 2024

Hakuaika lukuvuodelle 2023-2024: Haku opintoihin seuraavalle lukuvuodelle avoinna 15.6.-31.8.2023. Ilmoittautumislinkin löydät MediOpen intranet-sivuilta sekä henkilökunnan sähköpostilistoille lähetetystä viestistä.

Yhteyshenkilö: Julia Kuitunen (yhteystiedot löytyvät sivun alaosasta)

  Pedagogiikan perusteet (2 op) -verkkokurssi

  Kurssin sisältö: Intensiivinen verkkokurssi tutustuttaa pedagogisiin peruskäsitteisiin sekä opetuksen suunnitteluun. Kurssin tavoitteena on kehittää osallistujien opetus- ja ohjausvalmiuksia sekä uudistaa opetuskäytänteitä. Verkkotyöskentely Moodlessa helpottaa kurssille osallistumista mm. hajautuspaikkakuntien opettajien osalta. Verkkokurssi sisältää UNIPSin asiantuntijaluentoja, itsenäisiä tehtäviä ja ryhmäkeskusteluja.

  Kurssi koostuu kahdesta laajemmasta teemasta:

  • Teema 1. Opettajana lääketieteellisessä tiedekunnassa / opettajuus
  • Teema 2. Opetuksen suunnittelu

  Kurssin kuvaus opinto-oppaassa.

  Kohderyhmä: Turun yliopiston lääketieteen ja hammaslääketieteen opetukseen osallistuvat lääkärit, hammaslääkärit, muut opettajat ja dosentit, sekä tohtorintutkintoa suorittavat.

  Ajankohta: syys-marraskuussa 2023
   
  Ilmoittautumisaika: 14.8.-17.9.2023. Ilmoittautumislinkki löytyy MediOpen Intranetistä sekä tiedekunnan opettajille ja ohjaajille lähetetystä sähköpostista.
   
  Yhteyshenkilö: Julia Kuitunen (yhteystiedot löytyvät sivun alaosasta)

  Muut koulutukset

  Zoom Café -toiminta

  Zoom Café on lääketieteellisen tiedekunnan virtuaalinen, vapaamuotoinen matalan kynnyksen kokoontumispaikka, joka on auki joka perjantai klo 14-14.30.

  Zoom Caféssa käsitellään aina jotain opetukseen liittyvää ajankohtaista teemaa, jaetaan hyviä käytänteitä tai esitellään esimerkiksi jokin uusi verkkotyökalu. Zoom Café on tarkoitettu tiedekunnan opetus- ja ohjaushenkilökunnalle.

  Osallistumislinkin löydät MediOpen intranet-sivuilta tai erikseen tiedekunnalle viikottain lähetettävästä mainossähköpostiviestistä.

   

  Opetuksen kehittämisen iltapäivät

  Tiedekunnassa kehitetään opetusta ja tuetaan opettajien työtä myös opetuksen kehittämiseen tähtäävien webinaarien muodossa, joita pyritään järjestämään säännöllisesti lukukauden aikana. Päivien ohjelma rakennetaan aina jonkun tietyn ajankohtaisen teeman ympärille.

  Lisätietoa MediOpe-yksikön intrasivuilla.

   

  Opiskelijoille suunnatut valinnaisopinnot

  Lääketieteellisen pedagogiikan valinnaispolku (20 op)

  Kiinnostaako opettaminen?

  ​Vuosittain valitaan muutamia lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoita 20 opintopisteen laajuiselle pedagogiikan valinnaispolulle (LPOP / HLPOP). Opinnoissa pääset tutustumaan opettamiseen ja oppimiseen sekä niihin liittyviin tekijöihin. Lisäksi pääset kehittämään lääkärin ja hammaslääkärin työssäkin tärkeitä opetus- ja ohjaustaitoja.

  Opintojen sisältö: Lääketieteen pedagogiikan kurssi (10 op), joka suoritetaan yhdessä opettajien kanssa. Pedagogiikan kurssiin kuuluu myös kehittämisprojekti. Lisäksi vertaisopetusta ja -ohjausta 10 op. Opinnot alkavat syksyllä pedagogiikan kurssilla.

  Kohderyhmä: 4. ja 5. vuoden LL-opiskelijat sekä 4. vuoden HLL-opiskelijat

  Haku opintoihin: Keväällä 2022

  Lisätietoa opinto-oppaassa

  Opiskelutaidot-verkkokurssi (2 op)

  Kurssin sisältö: Opintojaksolla perehdytään erilaisiin opiskelun ja oppimisen taitoihin, joita yliopisto-opiskelussa ja lääketieteen alan koulutuksissa edellytetään. Kurssilla käydään monipuolisesti läpi oppimiseen liittyvää teoriaa ja tarjotaan vinkkejä käytännön oppimisen tueksi ja kehittämiseksi.

  Kohderyhmä: Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat.

  Ajankohta: Kurssi on päättynyt ja järjestetään seuraavan kerran tammikuussa 2024. Haku opintojaksolle aukeaa joulukuussa.

  Lisätietoa opinto-oppaassa