Kurssit ja koulutukset

Tarjoamme lääketieteellisen tiedekunnan opetus- ja ohjaushenkilökunnan tarpeisiin räätälöityä pedagogista koulutusta sekä lyhyempiä koulutustilaisuuksia. 

Järjestämme myös tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille valinnaisopintoja Lääketieteellisen pedagogiikan opintopolun sekä Opiskelutaidot -verkkokurssin muodossa.
 

Pedagogiikan kurssit tiedekunnan henkilökunnalle

Lääketieteellisen pedagogiikan kurssi (10 op)

Kurssi vastaa Yliopistopedagogiikan yksikössä tarjottavaa 10 op -opintoja ja antaa oikeuden jatkaa yliopistopedagogisia opintoja (Yliopistopedagogiikka 2).

Kurssin sisältö: Kurssin tavoitteena on osallistujien opetus- ja ohjausvalmiuksien kehittäminen sekä opetuskäytänteiden uudistaminen. Kurssi koostuu kuudesta seminaaripäivästä ja niihin liittyvistä ennakkotehtävistä, oppimispäiväkirjasta sekä oman opetuksen kehittämisprojektista, jonka tekemistä tuetaan pienryhmäkokoontumisilla. Koulutuksen eri sisältöjen kokoavana teemana on opiskelijakeskeisiin opetus- ja arviointimuotoihin tutustuminen ja niiden soveltaminen opetuksessa.

Seminaarien aiheet:

 •     Opettajuus ja oppimiskäsitykset lääketieteessä
 •     Linjakas opetus
 •     Yliopisto ja ryhmä oppimisympäristönä
 •     Aktivoivat opetusmenetelmät
 •     Asiantuntijuus ja vuorovaikutus opetuksessa
 •     Pedagogisten opetuksen kehittämishankkeiden esittely ja kurssipäätös

Katso kurssin tarkempi ohjelma täältä.

Kohderyhmä: Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opettajat ja ohjaajat

Kurssin ajankohta: 9.10.2020 - 21.5.2021

Haku kurssille: Haku kurssille on päättynyt

  Pedagogiikan perusteet (2 op) -verkkokurssi

  Kurssin sisältö: Intensiivinen verkkokurssi tutustuttaa pedagogisten peruskäsitteiden ja -ilmiöiden maailmaan. Kurssin tavoitteena on tarjota pedagogista oppia tiiviissä muodossa ja kehittää osallistujien opetus- ja ohjausvalmiuksia sekä uudistaa opetuskäytänteitä. Verkkotyöskentely Moodlessa helpottaa kurssille osallistumista mm. hajautuspaikkakuntien opettajien osalta. Kurssisuorituksiin kuuluu oppimispäiväkirjan kirjoittaminen kustakin teemasta, ja lisäksi kuhunkin teemaan liittyvä verkkokeskustelu pienryhmissä, joita ohjaa verkkotuutori.

  Teema 1. Lääketieteen oppiminen ja opettaminen
  Teema 2. Oppiminen kognitiivisena, motivationaalisena ja sosiaalisena ilmiönä
  Teema 3. Opettaja alansa asiantuntijana ja työyhteisön jäsenenä
  Teema 4. Aktivoivat opetusmenetelmät ja oppimisen tavoitteet

  Kohderyhmä: Turun yliopiston lääketieteen ja hammaslääketieteen opetukseen osallistuville lääkäreille ja muille opettajille sekä dosenteille.

  Kurssin ajankohta: 1. - 26.3.2021
   
  Haku kurssille: Tammikuussa 2021

   
   

  Muut koulutukset

  Zoom Café -toiminta

  Zoom Café on lääketieteellisen tiedekunnan virtuaalinen, vapaamuotoinen matalan kynnyksen kokoontumispaikka, joka on auki joka perjantai klo 14.00 puoli tuntia kerrallaan. Zoom Caféssa käsitellään aina jotain opetukseen liittyvää ajankohtaista teemaa, jaetaan hyviä käytänteitä tai esitellään esimerkiksi jokin uusi verkkotyökalu. Zoom Café on tarkoitettu tiedekunnan opetus- ja ohjaushenkilökunnalle.

  Lisätiedot: Krista Urmas (kremla@utu.fi)

   

  Opetuksen kehittämisen päivät / iltapäivät

  Tiedekunnassa kehitetään opetusta ja tuetaan opettajien työtä myös opetuksen kehittämisen päivien ja iltapäivien muodossa, joita pyritään järjestämään säännöllisesti lukukauden aikana. Opetuksen kehittämisen päivien ohjelma rakennetaan aina jonkun tietyn teeman ympärille.

  Tulevat tilaisuudet:

  11.12.2020 klo 12-15: Palaute ja opetussuunnitelmatyö

   

  Opiskelijoille suunnatut valinnaisopinnot

  Lääketieteellisen pedagogiikan valinnaispolku (20 op)

  Kiinnostaako opettaminen?

  ​Vuosittain valitaan muutamia lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoita 20 opintopisteen laajuiselle pedagogiikan valinnaispolulle (LPOP / HLPOP). Opinnoissa pääset tutustumaan opettamiseen ja oppimiseen sekä niihin liittyviin tekijöihin. Lisäksi pääset kehittämään lääkärin ja hammaslääkärin työssäkin tärkeitä opetus- ja ohjaustaitoja.

  Opintojen sisältö: Lääketieteen pedagogiikan kurssi (10 op), joka suoritetaan yhdessä opettajien kanssa. Pedagogiikan kurssiin kuuluu myös kehittämisprojekti. Lisäksi vertaisopetusta ja -ohjausta 10 op. Opinnot alkavat syksyllä pedagogiikan kurssilla.

  Kohderyhmä: 4. ja 5. vuoden LL-opiskelijat sekä 4. vuoden HLL-opiskelijat

  Haku opintoihin: Keväällä 2021

  Lisätietoa opinto-oppaassa

  Opiskelutaidot -verkkokurssi (2 op)

  Kurssin sisältö: Opintojaksolla perehdytään erilaisiin opiskelun ja oppimisen taitoihin, joita yliopisto-opiskelussa ja lääketieteen alan koulutuksissa edellytetään. Kurssilla käydään monipuolisesti läpi oppimiseen liittyvää teoriaa ja tarjotaan vinkkejä käytännön oppimisen tueksi ja kehittämiseksi.

  Kohderyhmä: Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat.

  Kurssin ajankohta: Alkuvuonna 2021

  Ilmoittautuminen: Loppuvuodesta 2020

  Lisätietoa opinto-oppaassa