Tietoa lääketieteellisestä tiedekunnasta

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on moderni ja monialainen organisaatio, joka nojaa 1640 perustetun Turun Akatemian traditioon. Turun Akatemian ensimmäinen lääketieteellinen väitöskirja on vuodelta 1643. Vuonna 1922 toimintansa aloittaneeseen Turun yliopistoon perustettiin lääketieteellinen tiedekunta vuonna 1943 vastaamaan sotaa käyvän kansakunnan tarpeisiin.

Lääketieteellisen tiedekunnan organisaatio

Dekaanit ja johtoryhmä

Dekaani Pentti Huovinen
Tutkimuksesta vastaava varadekaani Veli-Matti Kähäri
Koulutuksesta vastaava varadekaani Seppo Soinila
Infrastruktuureista vastaava varadekaani Pekka Hänninen

Lääketieteellisen tiedekunnan johtoryhmä on operatiivinen elin, jossa päätetään käytännön toiminnasta yhdessä tiedekunnan johdon ja valmistelijoiden kanssa. Johtoryhmään kuuluu dekanaatin lisäksi koulutuksen, tutkimuksen, talouden, henkilöstöhallinnon ja viestinnän valmistelijat. 

Johtokunta

Johtokunnan tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi sekä päättää tiedekunnalle myönnettyjen voimavarojen jakamisen suuntaviivoista. Johtokunta myös hyväksyy opetussuunnitelmat. Johtokunta voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnan muodostavat 5 professorijäsentä, 5 muun henkilökunnan jäsentä ja 5 opiskelijajäsentä. Valmistelijoina toimivat palvelupäällikkö Päivi Salonen, koulutuspäällikkö Outi Irjala, koulutuspäällikkö Soile Salonen ja opintopäällikkö Henriikka Salminen.

Kokousaikataulu

 

Johtokunnan jäsenet (ja varajäsenet)

Dekaani Pentti Huovinen, puheenjohtaja
Varadekaani Pekka Hänninen
Varadekaani Veli-Matti Kähäri
Varadekaani Seppo Soinila

Professorit

Satu Lahti (Hanna Thorén)
Sari Mäkelä (Pekka Hänninen)
Juha Peltonen (Marko Salmi)
Sanna Salanterä (Jarmo Hietala)
Eija Vesti (Risto Kaaja)

Keskiryhmä

Jorma Määttä (Tuula Hämäläinen)
Vuokko Loimaranta (Jaana Franck)
Pekka Taimen (Petri Vainio)
Jarmo Gunn (Ritva Rautiainen)
Minna Stolt (Otto Ettala)

Opiskelijat

Jenna Lind (Henna Kruuti)
Jenni Koskinen (Tero Ohrankämmen)
Minna Kaunisto (Henni Hiltunen)
Eino Herhi (Simo Nuuttila)
Tapani Strander (Onni-Pekka Simola)

Opiskelijajäsenet on valittu kaudeksi 1.1.2018–31.12.2019.

Neuvottelukunnat
 • BioCity Scientific Advisory Board (SAB)
 • Yliopistotoimikunta
 • Erikoislääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta
 • Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen neuvottelukunta
 • Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon työelämäneuvottelukunta
 • Hajautetun peruskoulutuksen ohjausryhmä
 • Mentoroinnin ohjausryhmä

    

Toimikunnat

Lääketieteellisessä tiedekunnassa on asetettu toimikuntia valmistelemaan tutkintokoulutuksen asioita dekaanien ja johtokunnan päätettäväksi. Opiskelijat ovat vahvasti mukana suunnittelu- ja kehitystyössä. Lisäksi tiedekunnassa on erilaisia määräaikaisia suunnittelu- ja projektityöryhmiä.

Peruskoulutuksen toimikunnat

 • Lääketieteen perustutkinnon suunnittelutoimikunta (TST)
 • Hammaslääketieteen perustutkinnon suunnittelutoimikunta (TST)
 • Biolääketieteen koulutusohjelman tutkintojen suunnittelutoimikunta (TST)
 • Drug Discovery and Development -linjan FM-tutkinnon suunnittelutoimikunta (TST)
 • Terveystieteiden perustutkinnon suunnittelutoimikunta (TST)
 • Opiskelijavalintatoimikunta (biolääketiede)
 • Perustutkintojen yhteistyöryhmä
 • Kliinisten taitojen oppimiskeskuksen toiminnasta vastaava työryhmä (Portti-työryhmä)
 • Hajautetun peruskoulutuksen ohjausryhmä
 • Biokuvantamisen maisteriohjelman ohjausryhmä
 • Avoimen yliopisto-opetuksen ohjausryhmä
 • Mentoroinnin ohjausryhmä
 • Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon työelämäneuvottelukunta

Jatkotutkintokoulutuksen toimikunnat

Faculty of Medicine Postgraduate Education (PGE) -yksikön johtoryhmän alaisuudessa toimii 11 toimikuntaa. Toimikuntien puheenjohtajat kuuluvat PGE-johtoryhmään.

 • Biolääketieteen tutkijalinjan ohjausryhmä
 • Turun kliinisen tohtoriohjelman ja tutkijalinjan johtoryhmä
 • Molekyylilääketieteen tohtoriohjelman johtoryhmä
 • Hoitotieteen tohtoriohjelman johtoryhmä
 • Suun terveystieteiden tohtoriohjelman johtoryhmä
 • Tohtoritoimikunta (Kokousaikataulu)
 • Ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta (AJT)
 • Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta
 • Dosenttitoimikunta
 • Verkko-opetustoimikunta
 • Kansainvälisten asioiden työryhmä 
Yksiköt

Lääketieteelliseen tiedekuntaan kuuluu neljä laitosta ja kolme erillisyksikköä.

Tutustu yksiköihin

Avainlukuja
 • 1500 perustutkinto-opiskelijaa
 • 700 tohtorikoulutettavaa
 • 300 perustutkintoa
 • 60 tohtorin tutkintoa
 • 100 erikoislääkäriä ja erikoishammaslääkäriä
 • 1600 julkaisua
 • 3 työelämäprofessoria
Strateginen toimintasuunnitelma

Tiedekunnan strateginen toimintasuunnitelma vuosille 2017–2020 on valmisteltu Turun yliopiston strategiaan 2016–2020 ja sen toimenpideohjelmiin perustuen. 

Strateginen toimintasuunnitelma toteutetaan käytettävissä olevien resurssien sekä erikseen tehtävän aikataulun mukaan. Dekaani raportoi toimenpideohjelman toteutumisesta johtokunnalle. Toimintasuunnitelmaa päivitetään vuosittain.
 

Tiedekunnan yleisesite

med_yleisesite_2016