Laskentatoimen ja rahoituksen laitos

Laskentatoimen ja rahoituksen laitoksella toimii kolme oppiainetta, jotka ovat laskentatoimi ja rahoitus, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät ja yritysjuridiikka.