Epigeneettiset lääkkeet voivat estää rintasyövän kasvua – osalle potilaista niistä voi kuitenkin olla haittaa

15.01.2020

Suomalais-amerikkalainen tutkimusryhmä on julkaissut merkittävän koe-eläimillä tehdyn tutkimuksen, jonka mukaan ns. epigeneettisillä lääkkeillä voidaan tietyissä tapauksissa estää rintasyövän kasvu. Saadut tulokset ovat merkittäviä erityisesti siksi, että niiden perusteella epigeneettisistä lääkkeistä voi olla hyötyä ainoastaan niille syöpäpotilaille, joiden maitorauhaskudoksessa on tapahtunut kehityksen aikana normaalista poikkeavia epigeneettisiä muutoksia. Muille potilaille näistä lääkkeistä voi olla jopa haittaa. Tulokset on julkaistu Naturen Scientific Reports -tiedejulkaisussa.

Epigenetiikalla tarkoitetaan geenien ilmenemisen säätelyä ilman että itse geeneissä tapahtuu mutaatioita. Epigeneettiset lääkkeet vaikuttavat tähän säätelyyn esimerkiksi palauttamalla siinä aiemmin kehityksen aikana tapahtuneita muutoksia. 

Yhdysvaltalaisen Georgetownin yliopiston johtamassa tutkimuksessa käytettiin kahden epigeneettisen lääkkeen, DNA-metyylitransferaasin (DNMT) estäjän ja histonideasetylaasin (HDAC) estäjän yhdistelmää. Kyseisiä lääkkeitä on toistaiseksi käytetty muiden sairauksien hoidossa, ensiksi mainittua eräiden neurologisten sairauksien ja jälkimmäistä korkean verenpaineen hoidossa.

Tutkimusryhmä on aiemmissa kokeissaan havainnut, että hiiriemon raskauden aikana syömä runsaasti rasvaa sisältävä ravinto lisää poikasten rintasyöpäalttiutta aikuisuudessa. Lisääntynyt rintasyöpäalttius oli yhteydessä sikiönkehityksen aikana tapahtuneisiin epigeneettisiin muutoksiin niillä poikasilla, jotka olivat kohdussa altistuneet emon runsasrasvaiselle ravinnolle. Epigeneettisiä muutoksia voi sikiön kehityksen aikana tapahtua sekä somaattisissa soluissa, kuten maitorauhasessa, että sukusoluissa. Lisääntyneen rintasyöpäalttiuden havaittiin myös periytyvän. 

– Nyt julkaistussa tutkimuksessa selvitimme, voidaanko lisääntynyttä rintasyöpäalttiutta estää epigeneettisillä lääkkeillä, tutkimusryhmään kuuluva dosentti Anni Wärri Turun yliopistosta kertoo. 

Lääkkeet lisäsivät tai vähensivät kasvainten määrää riippuen aiemmista epigeneettisistä muutoksista 

Tutkimuksessa tarkasteltiin kahta hiiriryhmää: hiiriä, jotka olivat sikiöaikana altistuneet emon runsasrasvaiselle ravinnolle ja hiiriä, joiden emot söivät tavallista ravintoa koko raskauden ajan. Kaikki syntyneet naaraspoikaset söivät normaaliravintoa koko kokeen ajan, mutta niille annettiin kolme kertaa kemikaalia, jota käytetään aiheuttamaan rintasyöpä koe-eläimillä. Epigeneettiset lääkkeet annettiin juomaveden mukana osalle molempien ryhmien hiiristä, osa ei saanut lainkaan lääkkeitä. 

– Havaitsimme, että epigeneettiset DNMT- ja HDAC-estäjälääkkeet vähensivät rintasyöpäkasvainten lukumäärää ja hidastivat niiden kasvua hiirillä, jotka olivat altistuneet kohdussa emojen runsasrasvaiselle ruokavaliolle. Huomionarvoista oli, että kontrollihiirillä lääkkeiden vaikutus oli täysin päinvastainen: epigeneettiset lääkkeet lisäsivät niiden rintasyöpäkasvaimien esiintyvyyttä ja kasvua, Wärri huomauttaa.

Jatkotutkimus tähtää täsmähoitojen kehittämiseen

Ryhmä tutki myös geenien ilmenemisessä esiintyviä muutoksia, jotka voisivat osaltaan selittää lääkkeiden vaikutuksessa havaitut muutokset. 

– Huomasimme, että lääkehoito epigeneettisillä lääkkeillä vähensi yhden keskeisen epigeneettiseen säätelyyn osallistuvan proteiinin, DNMT3:n, ja lisäsi Cdkn2a/p16-tuumorisuppressori-geenin ilmenemistä altistuneiden hiirten rintasyöpäkasvaimissa, Wärri kertoo.

Kontrollihiirillä epigeneettiset lääkkeet puolestaan lisäsivät solun sisäiseen stressiin liittyvien UPR- ja autofagia-geenien ilmenemistä. Altistuneilla hiirillä näiden geenien ilmeneminen oli aktivoitunut kuitenkin jo ennen lääkehoitoa tai ilman sitä.

– Mikäli nämä hiirillä saadut tutkimustulokset pätevät myös ihmisiin, on tärkeää, että tulos huomioidaan rintasyövän lääkehoitoa suunniteltaessa ja epigeneettisten lääkkeiden käyttö räätälöidään yksilöllisesti, koska joillekin potilaille niistä voisi olla jopa haittaa, Wärri korostaa. 

Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa pyritään löytämään sopivat biomarkkerit, joiden avulla olisi mahdollista tunnistaa ne ihmiset, joilla on tapahtunut haitallisia epigeneettisen säätelyn muutoksia. Näin epigeneettisiä lääkkeitä voitaisiin käyttää täsmähoitona niillä potilailla, joilla on rintasyövälle altistavia epigeneettisiä muutoksia. 

– Useita epigeneettisiä lääkkeitä on parhaillaan kliinisissä kokeissa rintasyövän hoidossa, mutta vasta alustavia tuloksia on saatu. Yhtenä tutkimusaiheena on ollut, voidaanko epigeneettisellä lääkkeellä tehostaa hormonaalisten rintasyöpälääkkeiden tehoa, kertoo syöpätautien erikoislääkäri, dosentti Riikka Huovinen Tyksistä. 

Uusia syöpälääkkeitä kehitettäessä onkin tärkeää löytää sopiva potilaasta tai syöpäsoluista määritettävä biomarkkeri, jonka perusteella hoito voidaan suunnata vain niille potilaille, jotka siitä hyötyvät.

Luotu 15.01.2020 | Muokattu 15.01.2020