Glyfosaattipohjainen rikkakasvimyrkky heikentää kimalaisen värinäköä

13.10.2022

Turun ja Oulun yliopiston tutkijat selvittivät, miten glyfosaattia sisältävä rikkakasvintorjunta-aine Roundup vaikuttaa kimalaisten oppimiseen ja muistiin. Jo pieni kerta-annos heikensi kimalaisten kykyä oppia tai muistaa värien ja makujen yhteyttä. Värinäön heikentyminen voi vaikeuttaa kimalaisten ravinnonetsintää ja heikentää kimalaisten menestymistä. 

Tutkimuksessa kimalaiset altistettiin kertaluontoisesti rikkakasvimyrkkyannokselle, jolle pölyttävät kimalaiset saattavat altistua ruiskutetulla pellolla yhden päivän aikana. Altistuksen jälkeen kimalaisten oppimista ja muistia testattiin kymmenen värin värioppimiskokeessa, jossa kimalaiset oppivat yhdistämään viisi tiettyä väriä palkitsevaan sokeriliuokseen ja toiset viisi väriä pahanmakuiseen kiniiniliuokseen.

Kontrollikimalaiset oppivat erottamaan palkitsevat värit pahaan makuun yhdistetyistä väreistä ja muistivat oppimansa kolmen päivän jälkeen. Rikkakasvimyrkylle altistetut kimalaiset oppivat huomattavasti heikommin värien yhteyden makuun ja unohtivat kaikki oppimansa väri- ja makuyhdistelmät muutamassa päivässä.

Yksilöllisillä niskaan kiinnitetyillä numerolapuilla merkityt kimalaiset saivat joko hyvin pienen kerta-annoksen rikkakasvimyrkky Roundupia tai pelkkää sokerivettä (kontrolli). Sen jälkeen kimalaiset opettelivat tunnistamaan palkinnon (sokeri) ja rangaistuksen (kiniini) erivärisiltä keinokukilta. Kimalaiset päästettiin yksitellen areenalle, jossa oli kymmenen eriväristä kukkaa (kaksi jokaista väriä), joissa oli joko tippa sokeria tai tippa kiniiniä. Kontrollikimalaiset oppivat viiden oppimiskerran aikana tunnistamaan, oliko kukassa sokeria vai kiniiniä, ja muistivat kaiken oppimansa kaksi päivää myöhemmin muistitestissä. Sen sijaan Roundup-altistettujen kimalaisten oppiminen taantui muutaman tunnin kuluttua altistuksesta, ja kahden päivän kuluttua tehdyssä muistikokeessa ne olivat unohtaneet kaiken oppimansa.

Tutkijat selvittivät myös, että rikkakasvimyrkkykäsittely ei vaikuttanut kimalaisten suoriutumiseen helpommassa kahden värin värioppimiskokeessa tai kymmenen hajun hajuoppimiskokeessa. Tulokset viittaavat siihen, että vaikka altistuminen Roundup- rikkakasvimyrkylle ei tee kimalaisista täysin väri- tai hajusokeita, heikentää se kuitenkin niiden tarkkaa värinäköä.

– Tutkimuksessa keskityimme tarkastelemaan kimalaisten kognitiivista suoriutumista, mikä vaikuttaa sekä kimalaisten menestykseen ravinnonetsinnässä että niiden sosiaaliseen käytökseen. Olen todella huolissani. Jo yksi hyvin pieni kerta-annos vaikutti haitallisesti kimalaisiin, sanoo tutkija, dosentti Marjo Helander Turun yliopistosta.

– Tulos on vielä huolestuttavampi, kun ottaa huomioon, kuinka paljon glyfosaattia sisältäviä rikkakasvihävitteitä käytetään Suomessakin, Helander toteaa.

– Tulokset ovat varsin hälyttäviä ottaen huomioon värinäön tärkeys kimalaisille. Jo pienet häiriöt värinäössä saattavat olla katastrofaalisia pesän menestymisen kannalta, sanoo eläinekologian dosentti Olli Loukola Oulun yliopistosta.

Tuore tutkimusartikkeli ’Field-realistic acute exposure to glyphosate-based herbicide impairs fine-color discrimination in bumblebees’ julkaistiin Science of the Total Environment -sarjassa.

Lisätietoja

Dosentti, tutkija Marjo Helander, Turun yliopisto, puh. 050-336 9566, helander@utu.fi

Dosentti Olli Loukola, Oulun yliopisto, puh. 050-595 5798, olli.loukola@oulu.fi

 

 

Kuvituskuva: Annette Meyer, Pixabay

Luotu 13.10.2022 | Muokattu 13.10.2022