Ilonaiheita maahanmuuttajaoppilaiden opetuksessa

29.04.2021

Kokemus maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kanssa työskentelystä vahvistaa opettajien positiivista suhtautumista oppilaisiin ja sitoutumista heidän kanssaan työskentelyyn. Tämä selvisi tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin, mitkä asiat erityisesti maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksessa tuottavat opettajille iloa.

Tutkimuksessa opettajilta kysyttiin, mitkä kolme asiaa ilahduttavat heitä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksessa. Yhteensä 588 opettajaa vastasi kysymykseen. Kaiken kaikkiaan opettajien vastauksista kuului hyvin positiivinen asennoituminen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettamista kohtaan. 

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettamiseen liittyy usein haastepainotteista keskustelua. 

– Tutkimuksemme avulla haluamme vaikuttaa siihen sävyyn, jolla moninaisissa kouluissa työskentelystä keskustellaan. Lisäksi kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvän diskurssin muuttaminen positiivisemmaksi on yhteiskunnallisesti merkittävää. Polarisoituneen, uhkakuvia tarjoavan keskustelun tilalle tarvitaan puhetapoja, jotka edistävät arvostavampaa asennetta moninaisuutta kohtaan, kertoo erikoistutkija Jenni Alisaari.

Oppilaat olivat suurin ilonaihe

Suurimmaksi ilonaiheekseen (44 % maininnoista) opettajat mainitsivat oppilaat ja heidän persoonallisuutensa, motivaationsa ja saavutuksensa oppimisessa. Opettajat iloitsivat myös oppilaidensa hyvistä ystävyyssuhteista. 

Toinen suuri ilonaihe (14 % maininnoista) oli kouluyhteisön kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus. 

Kolmantena ilonaiheena (12 % maininnoista) oli opettajien oma ammatillinen tai henkilökohtainen oppiminen kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisten oppilaiden opetustilanteissa. 

Opettajat, joilla oli eniten kokemusta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kanssa työskentelystä tai jotka työskentelivät kouluissa, joissa on paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita, mainitsivat useimmin juuri oppilaat ilonaiheikseen. 

–Tulosten perusteella suosittelemme, että opettajaopiskelijoille tarjottaisiin mahdollisuuksia opetusharjoitteluun kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisissa kouluissa. Tämä voisi tukea tulevien opettajien mahdollisuuksia kokea työskentely moninaisissa kouluissa mielenkiintoisena ja palkitsevana mahdollisuutena. Polarisoituneen, uhkakuvia tarjoavan keskustelun tilalle tarvitaan puhetapoja, jotka edistävät arvostavampaa asennetta moninaisuutta kohtaan, Alisaari kiteyttää.

Otteita opettajien vastauksista:

[Minua ilahduttaa] se, että koen työllä olevan merkitystä, oppilaat oppivat ja kokevat iloa, voin auttaa heitä saavuttamaan jotain ja se, kuinka paljon olen itse oppinut itsestäni, suomalaisuudesta, ihmisyydestä, monista muista kulttuureista.

Oppilaiden motivaatio on tavallisesti korkealla.

Ilo siitä, kuinka ennakkoluulottomasti monet lapset ja nuoret suhtautuvat maahanmuuttajiin.

[Minua ilahduttaa] mahdollisuus rikastuttaa omaa ymmärrystä erilaisista kulttuureista.

Opin joka päivä uutta, oppilaat ovat ihania ja joka päivä on mukava tulla töihin!

Tutkimus on toteutettu osana Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaivahanketta INVESTiä, joka keskittyy yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja hyvinvointivaltion uudistamiseen. Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia parannetaan uusia interventioita kehittämällä. Tavoitteena on tarjota Suomelle ja muille yhteiskunnille nykyistä tasa-arvoisempi sekä taloudellisesti, väestöllisesti ja sosiaalisesti kestävämpi hyvinvointivaltiomalli.

Luotu 29.04.2021 | Muokattu 19.08.2021