Johanna Ivaskalle arvostettu K. Albin Johansson -tutkimusprofessuuri

02.03.2021

K. Albin Johanssons Stiftelse ja Suomen Syöpäinstituutin Säätiö ovat myöntäneet Turun yliopiston molekulaarisen solubiologian professori Johanna Ivaskalle viisivuotisen K. Albin Johansson -tutkimusprofessuurin ajalle 1.1.2021–31.12.2025. Apurahan turvin Ivaska voi keskittyä täysipainoisesti syöpätutkimukseen.

K. Albin Johanssons Stiftelse edistää tutkimusta ja jatkokoulutusta myöntämällä vuosittain useita apurahoja lääketieteelliseen tutkimukseen, lähinnä syöpätutkimukseen, sekä laivanrakennukseen liittyville teknisille tieteille. Suomen Syöpäinstituutin Säätiön tarkoituksena puolestaan on tehostaa ja edistää Suomessa tehtävää syöpätautien korkeatasoista tutkimusta. K. Albin Johanssons Stiftelse rahoittaa professuurin, ja Suomen Syöpäinstituutin Säätiö huolehtii sen hallinnoinnista.

Johanna Ivaska tutkimusryhmineen on tutkinut levinnyttä rintasyöpää ja mekanismeja, jotka mahdollistavat eri syöpätyyppien leviämisen ja etäpesäkkeiden kasvun. Tällä hetkellä levinneeseen rintasyöpään ei ole olemassa täsmälääkkeitä, ja sitä sairastavan keskimääräinen elinaika on noin kolme vuotta.

– Levinnyt syöpä on haastava tutkimuskohde. Pitkälle edennyt syöpä on erittäin muuntuva ja kehittää nopeasti vastustuskyvyn uusiin lääkehoitoihin. Tämän tutkimiseksi tarvitsemme korkeatasoista ja pitkäjänteistä perustutkimusta. Lisäksi meidän pitää jatkuvasti kehittää yhä monipuolisempia, oikeaa kudosta matkivia tutkimusmalleja eli niin kutsuttuja bioreaktoreja, joiden avulla syövän käyttäytymisestä saadaan nykyistä todenmukaisempi kuva. Tutkimusprofessuuri antaa minulle ja tutkimusryhmälleni mahdollisuuden keskittyä pitkäjänteisesti näiden vaativien ja uraauurtavien tutkimusmenetelmien kehittämiseen ja niiden soveltamiseen lääkekehityksessä, Ivaska summaa.

Kansainvälisesti ansioitunut Ivaska on saanut kahdesti uransa aikana Euroopan tutkimusneuvoston ERC:n erittäin kilpaillun tutkimusrahoituksen ja kolme kertaa tähän liittyvän ERC:n innovaatioiden edistämisrahoituksen (proof-of-concept). Nämä kuuluvat kansainvälisesti merkittävimpien apurahojen joukkoon. Turun biotiedekeskuksessa työskentelevä Ivaska toimi Suomen Akatemian akatemiaprofessorina kaudella 2015–2019.

Luotu 02.03.2021 | Muokattu 02.03.2021