Kaksikielinen lääkärikoulutus alkaa Turussa syksyllä

27.03.2023

Turun yliopistossa käynnistyy syksyllä 2023 kaksikielinen lääkärikoulutus yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Ensimmäiset opiskelijat kaksikieliselle linjalle valitaan syksyllä 2023 opintonsa aloittavien opiskelijoiden joukosta. Opintojen kliinisen vaiheen pilotointi alkaa jo tänä keväänä Ahvenanmaan keskussairaalassa. Ammatillisen ruotsin kielen taidon kehittämiseen tähtäävällä koulutuksella vastataan Varsinais-Suomen erityisvastuualueen tarpeisiin. 

Vuonna 2022 Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet lahjoitti Turun yliopiston kaksikieliselle lääkärikoulutukselle 600 000 euroa. Lahjoituksen turvin viiden vuoden hankkeeseen on Turun yliopistoon palkattu apulaisprofessoriksi Janek Frantzén ja Åbo Akademiin yliopistonlehtoriksi Malin Åkerfelt. Åbo Akademi osallistuu koulutukseen tarjoamalla ruotsinkielisiä prekliinisiä opintoja Turun yliopiston opiskelijoille. 

Kaksikieliselle linjalle valitaan syksyllä 2023 aloittavien lääketieteen opiskelijoiden joukosta enintään 22 ruotsin kielen taidon ja motivaation perusteella. Ruotsinkieliset opinnot aloitetaan heti opintojen ensimmäisenä vuotena.

– Vaikka jo nyt lääketieteen opiskelijoille tarjotaan Turussa mahdollisuuksia kehittää ammatillista ruotsin kielen taitoaan, mahdollistaa kuusi vuotta kestävä kaksikielinen linja laajan ammatillisen sanaston, joka antaa varmuutta niin potilastyöhön kuin tutkimukseen, Frantzén korostaa.

– Åbo Akademi tarjoaa lääketieteen opiskelijoille mahdollisuuden osallistua ruotsinkieliseen biokemian, solubiologian ja farmasian opetukseen. Tavoitteena on integroida opiskelijat ruotsinkieliseen opiskeluympäristöön ammatillisen ruotsin kielen oppimisen edistämiseksi, Åkerfelt lisää.

Kaksikielisessä koulutuksessa opiskelijat seuraavat suomenkielistä tutkinto-ohjelmaa, mutta osa opetuksesta ja aktiviteeteista on ruotsiksi. Tavoitteena on myös kehittää uusia, ruotsin kielen käyttöä potilastyössä tukevia oppimismenetelmiä, kuten soveltaa simulaatioita ja mentorointia kielen oppimiseen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella ruotsinkielisten sote-palveluiden yhteistyösopimuksen laatimisen koordinaatiovastuu

Varsinais-Suomen erityisvastuualueella ruotsin kieltä äidinkielenään puhuu noin 118 000 henkilöä. Jos lukuun liitetään Ahvenanmaa, joka käyttää tällä hetkellä pääosin Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vaativan erikoissairaanhoidon ja erityissosiaalityön palveluita, määrä nousee 142 000 henkilöön. Luku kattaa yli puolet Suomen ruotsinkielisestä väestöstä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle on lakisääteisesti määritetty ruotsinkielisten palvelujen yhteistyösopimuksen laatimisen kansallinen koordinointi. Ammatillisen ruotsin kielen taidon kehittämiseen tähtäävällä koulutuksella vastataan koko Varsinais-Suomen erityisvastuualueen tarpeisiin.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kaksikielisten palvelujen erityisasiantuntija Wiveka Kauppila on keskusteluissaan lääkäreiden kanssa kuullut, että nämä ovat olleet koulussa hyviä ruotsissa, mutta kieli on unohtunut opiskeluiden aikana. 

– Tästä syntyi ajatus, että voisimme toteuttaa ruotsinkielisiä kursseja, ei vain kielikursseja, vaan ruotsinkielisiä kursseja eri oppiaineissa ja tehdä yhteistyötä Åbo Akademin kanssa. Kun sitten saimme Eschnerska-säätiön mukaan, pystyimme etenemään ideasta käytäntöön, Kauppila kertoo. 

– Ruotsia osaavista lääkäreistä on suuri hyöty kaikille, ei vain kaksikielisille hyvinvointialueille. Aidosti kaksikieliset asiantuntijat helpottavat myös laajaa pohjoismaista yhteistyötä niin potilashoidossa kuin tutkimuksessakin, Kauppila lisää.

Ruotsinkielistä kliinistä koulutusta tullaan järjestämään Turun seudun lisäksi myös Ahvenanmaalla ja Vaasan alueella yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. 

– Opintojen kliinisen vaiheen pilotointi alkaa jo tänä keväänä, kun 20 lääketieteen kandia aloittaa sisätautien harjoittelunsa Ahvenanmaan keskussairaalassa. Syksyllä pilotointi jatkuu kirurgian harjoittelujaksolla, Janek Frantzén kertoo.

Korjattu 31.1.2023 klo 15.19 virheellinen ilmaisu "ruotsinkielinen linja" muotoon "kaksikielinen linja".

Lisätietoja: 

apulaisprofessori Janek Frantzén, Turun yliopisto, 0401305555, janfra@utu.fi 
yliopistonlehtori Malin Åkerfelt, Åbo Akademi, 0503229868, malin.akerfelt@abo.fi 
kaksikielisten palvelujen erityisasiantuntija Wiveka Kauppila, Varsinais-Suomen hyvinvointialue, 0505770625, wiveka.kauppila@varha.fi 

Luotu 27.03.2023 | Muokattu 31.03.2023