Koronavirusepidemian vaikutusta ihmisten psyykkiseen hyvinvointiin selvitetään kyselyn avulla

03.04.2020

Tutkijat yli 43 eri maasta selvittävät koronaviruksen vaikutusta ihmisten arkielämään kyselyllä, joka on käännetty kymmenille eri kielille. Tutkimuksen toteutuksesta Suomessa vastaavat Turun yliopiston tutkijat Pilleriin Sikka ja Jarno Tuominen.

Aiheuttaako koronaviruspandemia sinussa hermostuneisuutta tai kuormittuneisuutta? Miten paljon luotat maasi hallitukseen tämän maailmanlaajuisen kriisin aikana? Tutkimuksessa kartoitetaan tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa ihmisten psyykkiseen hyvinvointiin sekä heidän kykyynsä tehdä hyviä päätöksiä koronavirusepidemian aikana.

– Päätimme osallistua tutkimuksen toteutukseen, sillä se auttaa meitä ymmärtämään, miten ihmiset reagoivat pandemiaan ympäri maailman. On tärkeää tietää, miten tilanne koetaan eri maissa ja eri kulttuureissa. Koska eri maat toimivat eri tavoin tässä tilanteessa, on kiinnostavaa selvittää miten suurta luottamusta kunkin maan hallitukset kriisinaikaiset toimet herättävät, Pilleriin Sikka ja Jarno Tuominen Turun yliopistosta kertovat.

– Meidän tulee kartoittaa mitkä ovat nykyisen kaltaisen koronaviruksen aiheuttaman eristystilanteen psykologiset seuraukset. On selvästi havaittavissa, että pandemialla on merkittäviä inhimillisiä vaikutuksia, ei pelkästään sairastuneiden, vaan jokaisen arkielämään, hanketta koordinoiva apulaisprofessori Andreas Lieberoth Aarhusin yliopiston Interacting Minds -keskuksesta kuvaa.

Kysely osa kansainvälistä tutkimusta

Kyselyyn voi vastata alla olevan linkin kautta. Vastaaminen kestää noin 20 minuuttia, ja kysely toteutetaan täysin anonyymisti (henkilötietoja tai IP-osoitteita ei tallenneta).

– Toivomme useiden suomalaisten osallistuvan tutkimukseen, jotta ymmärtäisimme paremmin, miten pandemia vaikuttaa suomalaisiin ja Suomessa asuviin, Sikka ja Tuominen kiteyttävät.

Kansainvälisen tutkimuksen tulokset tullaan julkaisemaan avoimen tieteen periaatteita noudattaen, jossa jokaisen maan aineisto tulee olemaan verkossa ilmaisesti jokaisen tutkijan, toimittajan, poliitikon tai muun asiasta kiinnostuneen tavoitettavissa ja hyödynnettävissä ilmaiseksi.

Suomenkieliseen kyselyyn voi vastata tämän linkin kautta 30.05.2020 asti.

Luotu 03.04.2020 | Muokattu 13.01.2022