Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta vihkii viisi kunniatohtoria kevään tohtoripromootiossa  

23.02.2023

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta järjestää tohtoripromootion 25.–27.5.2023. Promootiossa promovoidaan viisi uutta kunniatohtoria. Heidät vihitään kunniatohtoreiksi tieteellisten ansioidensa, tiedekunnan kanssa tekemänsä yhteistyön ja yhteiskunnallisen vaikuttavuutensa vuoksi.

Toukokuun promootiossa vihitään tohtoriksi valmistuneiden lisäksi viisi kunniatohtoria. Kukin tiedekunnan neljästä laitoksesta on valinnut oman kunniatohtorinsa, minkä lisäksi tiedekunta vihkii yhden yhteisen kunniatohtorin. Kunniatohtoreiden lisäksi vihitään 144 valmistunutta tohtoria ja kymmenkunta riemutohtoria.

Kunniatohtorit ja tohtorit vihitään perjantaina 26.5. klo 12 alkaen promootion päätapahtumassa eli promootioaktissa Turun konserttitalolla. Suuren yleisön on mahdollista kuulla kunniatohtoreita 25.5. Studia Generalia -luennoilla.

Kolmipäiväisen promootion näkyvin osa on promootioaktin jälkeen käynnistyvä akateeminen kulkue, johon osallistuvat yliopiston rehtorit, professorikunta, promoottorit, vihityt kunniatohtorit ja tohtorit. Kulkue lähtee Turun konserttitalolta perjantaina 26.5. noin kello 15 ja kulkee Aninkaistenkatua pitkin kohti tuomiokirkkoa. 

– Lääketieteellinen tiedekunta viettää tänä vuonna 80-vuotisjuhlavuottaan, ja tohtoripromootio on osa juhlaohjelmaa. Promootio on arvokas akateeminen perinne, ja se antaa juhlavuodellemme erityistä säihkettä. Promootiossa juhlimme tiedettä ja sen tekijöitä, sanoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen.

Lääketieteen kunniatohtorit edistävät rokotetietoisuutta ja etsivät ratkaisuja tyypin 1 diabetekseen sekä puberteetin säätelyyn

Koko tiedekunnan yhteiseksi kunniatohtoriksi vihitään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek tunnustuksena merkittävästä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Nohynek on tehnyt ansiokkaan uran rokotetutkimuksen parissa ja lisännyt toiminnallaan kansallista rokotetietoisuutta. Nohynek on välittänyt suomalaisille yleistajuista ja tutkimukseen perustuvaa tietoa rokotuksista ja niihin liittyvistä kysymyksistä. 

Nohynek on toiminut asiantuntijana lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä rokoteasiantuntijaryhmissä. Vastikään hänet valittiin WHO:n strategisen rokotusasiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi. Nohynekillä on lisäksi pitkä kokemus työstä kehitysmaissa rokotusten parissa. 

Helsingin yliopiston emeritusprofessori Mikael Knip promovoidaan lääketieteen kunniatohtoriksi ansioistaan tyypin 1 diabeteksen tutkimuksen parissa. Knip on tehnyt ainutlaatuista työtä lapsuusiän diabeteksen syntymekanismien selvittämiseksi ja ehkäisykeinojen löytämiseksi. Hänen johtamiensa ja toteuttamiensa kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden tuloksena on tunnistettu spesifejä mekanismeja, jotka myötävaikuttavat tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen, kuten imeväisen ruokavalio, enterovirusinfektiot ja suoliston mikrobiomin kehittyminen. 

Knip on Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan pitkäaikaisimpia, aktiivisimpia ja tuotteliaimpia yhteistyökumppaneita. Hän on maailmankuulun DIPP-seurantatutkimusprojektin ryhmänjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Hän on myös Turun Biotiedekeskuksen ryhmänjohtaja ja aktiivisesti mukana yhteistyöprojekteissa.

Cordoban yliopiston professori Manuel Tena-Sempere vihitään lääketieteen kunniatohtoriksi merkittävästä työstään puberteetin ajoittumisen säätelyn tutkimuksen parissa. Tena-Sempere on tehnyt uraauurtavaa tutkimusta murrosiän ja lisääntymisen mekanismien selvittämiseksi. Lisäksi hän on paljastanut uusia yhteyksiä murrosiän ja lisääntymisen sekä painoa ja aineenvaihduntaa säätelevien järjestelmien välillä.

Tena-Sempere on pitkään tehnyt tiivistä tutkimusyhteistyötä Turun yliopiston biolääketieteen laitoksen tutkijoiden kanssa. Hän toimi Turun yliopistossa postdoc-tutkijana ja myöhemmin Suomen Akatemian FiDiPro-professorina, jolloin hän perusti tutkimusryhmän Turkuun. Hän toimii edelleen väitöskirjaohjaajana tiedekunnassa.

Hammaslääketieteen kunniatohtoriksi hampaiden kiinnityskudoksiin erikoistunut Pohjoismaiden huippu

Karoliinisen instituutin ja Malmön yliopiston emeritusprofessori Björn Klinge vihitään hammaslääketieteen kunniatohtoriksi saavutuksistaan ja panoksestaan parodontologian eli suubiologian alalla maailmanlaajuisesti ja erityisesti Pohjoismaissa. Klinge on ansioitunut hampaiden kiinnityskudosten ja hammasimplanttien alalla useilla uraauurtavilla tutkimuksilla, jotka keskittyivät pääasiassa suun ja systeemisten sairauksien yhteyksiin. 

Professori Klinge on tehnyt merkittävän työn perustutkinto-, jatko- ja täydennyskoulutuksen laadun parantamiseksi pohjoismaisissa yliopistoissa. Hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen parodontologian oppiaineen kanssa. 

Terveystieteiden kunniatohtori edistää näyttöön perustuvaa hoitotyötä

Barcelonan yliopiston ja Hospital Clínic de Barcelona -sairaalan professori Adelaida Zabalegui Yárnoz vihitään terveystieteiden kunniatohtoriksi merkittävästä panoksestaan erityisesti hoitotyön tutkimuksen ja käytännön yhdistämisessä. Zabalegui Yárnoz on yksi Euroopan vaikutusvaltaisimmista hoitotyön johtajista sekä arvostettu tutkija ja opettaja. Zabalegui Yárnozin työ näyttöön perustuvan hoitotyön soveltamisessa on parantanut erityisesti dementiaa sairastavien ja heidän omaishoitajiensa terveyttä ja hyvinvointia. 

Zabalegui Yárnozin pitkä tutkimusyhteistyö Turun yliopiston hoitotieteen tutkijoiden kanssa on mahdollistunut EU:n rahoittamien tutkimushankkeiden kautta. Hoitotieteen maisteriopiskelijoille Zabalegui Yárnoz on tarjonnut mahdollisuuksia kliiniseen harjoitteluun Barcelonan yksikössään ja vastaavasti lähettänyt omaa henkilökuntaansa opiskelemaan hoitotieteen laitokselle.

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta viettää 80-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2023. Tiedekunta perustettiin vuonna 1943 vastaamaan sotaakäyvän kansakunnan tarpeisiin. Siitä asti tiedekunta on edistänyt terveyttä ja hyvinvointia ja vaikuttanut aktiivisesti yhteiskunnassa. Juhlavuosi tarjoaa monipuolisen kattauksen ohjelmaa, johon tiedekunta toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleiksi.

Luotu 23.02.2023 | Muokattu 22.04.2023