Laiton laihdutuslääke DNP voi johtaa ennenaikaiseen kuolemaan

08.12.2020

Laihdutukseen käytetty kemikaali DNP vedettiin markkinoilta 1930-luvulla äkillisten myrkytystapausten vuoksi. Sen laiton käyttö on kuitenkin yleistynyt viime vuosina. Uudessa tutkimuksessa selvitettiin elinikäisen DNP-altistuksen vaikutusta lintumallilla. Tutkijat havaitsivat, että DNP:n käyttö lyhensi seeprapeippojen elinikää 20 prosenttia, vaikka suoria myrkytysvaikutuksia ei esiintynytkään.

Liikalihavuus on yksi nyky-yhteiskunnan suuria haasteita. DNP (2,4-dinitrophenoli) on molekyyli, joka tehostaa ravinnon muuttamista energiaksi ja 1930-luvulla sitä pidettiin tehokkaana laihdutuslääkkeenä. Kun aineen käytöstä havaittiin äkillisiä myrkytysoireita ja useita kuolemantapauksia, DNP vedettiin markkinoilta vuosikymmeniksi. 

DNP:tä myydään nykyään laittomassa verkkokaupassa painonhallintaan, mikä on jälleen johtanut useisiin kuolemantapauksiin ja myyjien tuomioihin. Interpol antoikin kansainvälisen varoituksen DNP:stä vuonna 2015.   

Vaikka DNP on myrkyllinen aine, Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto on antanut oikeudet sen kliiniseen testaamiseen, tavoitteenaan löytää ratkaisu globaaliin ylipaino-ongelmaan. 

DNP:tä on käytetty pieninä pitoisuuksina myös ikääntymisen tutkimiseen eläinmalleilla, ja vuonna 2008 sen havaittiin lisäävän eliniän pituutta hiirimallilla. Turun yliopiston kollegiumtutkija Antoine Stier epäili, että havaitut DNP:n positiiviset vaikutukset voivat liittyvä suoraan ylipainon vähenemiseen, jolloin akuutit myrkytysvaikutukset eivät ilmene, toisin kuin normaalipainoisilla.

DNP lyhensi seeprapeippojen elinikää keskimäärin viidenneksellä

Stierin johtamassa uudessa tutkimuksessa selvitettiin pitkäaikaisen DNP-altistuksen vaikutuksia ikääntymiseen ja sen solutason markkereihin. Tutkimuksen toteutuksesta vastasivat Strasbourgin yliopisto ja ranskalainen tutkimusorganisaatio Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Tutkimuksessa mallina käytettiin vankeudessa kasvatettuja seeprapeippoja, joilla ei ole ikääntymiseen liittyvää painonnousua, toisin kuin hiirimallilla.

– Tutkimuksessa käytetty annos vastasi laittomasti laihdutukseen käytettävää annosta. Tällä annoksella ei havaittu lyhytaikaisia haitallisia vaikutuksia, ja vain marginaalista kasvua metaboliatasoissa, sanoo CNRS-tutkija François Criscuolo Strasbourgin yliopistosta. 

– DNP:lle altistuneet linnut olivat näennäisen terveitä fyysisesti, eivätkä eronneet kontrolliryhmästä, mutta niiden elinikä oli keskimäärin 20 prosenttia eli kokonaisen vuoden lyhyempi. Tämä vastaa ihmisillä noin 15 vuoden eliniän lyhenemistä, minkä pitäisi toimia vakavana varoitusmerkkinä niin DNP:tä painonhallintaan käyttäville kuin lääkeyrityksille. Nyt onkin olennaisen tärkeää saada lisää tutkimustietoa DNP:n pitkäaikaisvaikutuksista muilla eläinmalleilla, jotta sen riskeistä saadaan laajempi ja realistisempi kokonaiskuva, Stier toteaa.

Infografiikka DNP-tutkimuksesta
Tutkimuksessa havaittiin DNP:n lyhentävän seeprapeippojen elinikää. Kuva: Antoine Stier 

Tutkimus suoritettiin Strasbourgin yliopistossa (Ecophysiology & Ethology, IPHC), yhteistyössä Aberdeenin yliopiston kanssa. Data-analyysin ja tieteellisen kirjoitustyön aikana rahoittajina toimivat EU:n Horisontti 2020-rahoitusohjelman Marie Sklodowska-Curie -ohjelma ja Turun yliopiston Luonnontieteiden ja lääketieteen tutkijakollegium.

> Tutkimus on julkaistu julkaisusarjassa Comparative Biochemistry and Physiology Part C.

Lisätietoa:
Antoine Stier
Kollegiumtutkija
Turun yliopisto
amstie@utu.fi / antoine.stier@gmail.com , +44 777 820 8723
https://antoinestier.wixsite.com/ageingecophysiology

Luotu 08.12.2020 | Muokattu 08.12.2020