Leveämmät hartiat vai syvempiä kuiluja? Sote-uudistus luo haasteita perusopetuksen oppilashuollon moniammatilliselle yhteistyölle

08.12.2022

Työsuojelurahaston rahoittamassa Leveämmät hartiat vai syvempiä kuiluja -tutkimuksessa pureudutaan moniammatilliseen yhteistyöhön perusopetuksen oppilashuollossa. Monitieteisen tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Lähivuosikymmenten suurimmaksi luonnehditussa reformissa syntyy Suomen oloissa isoja organisaatioita. Yhtenä tavoitteena ovat nykyistä saumattomammat palvelukokonaisuudet. 

Palvelujen integraatioon kohdistuu paljon odotuksia, mutta vähemmän on kiinnitetty huomiota integraation kääntöpuoleen eli siihen, millaisia uusia kuiluja syntyy eri toimijoiden välille.

Hyvinvointialueiden hartiat ovat leveät, mutta kuntien vastuulla on tulevaisuudessakin monia hyvinvointiin liittyviä tehtäviä. Yksi hyvinvointialueiden ja kuntien yhteisistä tehtävistä on perusopetuksen oppilashuolto. 

Oppilashuolto hajautuu 

Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sote-, kasvatus- ja opetusalojen ammattilaisille. Sote-ammattilaiset siirtyvät hyvinvointialueille, kun taas opetushenkilöstö toimii vastaisuudessakin kunnissa. 

– Asiantuntijanäkemyksissä on perustellusti kannettu huolta siitä, että eri organisaatiorakenteisiin hajautuvien ammattilaisten yhteistyö vaikeutuu ja vaarantaa oppilashuollon toteuttamista, taustoittaa tutkimuspäällikkö Miia Tuominen Turun yliopiston Sote-akatemiasta.  

Hallinnollinen reformi etenee omia polkujaan, mutta ei irti yhteiskunnallisesta kehityksestä. Viimeaikaiset uutiset nuorten lisääntyneestä pahoinvoinnista sekä nuorten tekemien ryöstöjen ja väkivaltarikollisuuden yleistymisestä asettavat haasteita myös oppilashuollolle.  

– Moniammatillisen yhteistyön tarpeesta ei ole erimielisyyttä, mutta käytännön ratkaisuista on pulaa. Yhä kompleksisemmiksi muuttuneissa koulutyöyhteisöissä tarvitaan ratkaisuja moniammatilliseen yhteistyöhön ja sen johtamiseen, korostaa sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Harri Jalonen Vaasan yliopistosta.

Tutkimus voi auttaa kuromaan umpeen kuiluja organisaatioiden välillä

On tärkeää pyrkiä parantamaan perusopetuksen oppilashuollossa työskentelevien yhteistyötä tutkimuksen keinoin. Leveämmät hartiat vai syvempiä kuiluja -tutkimus tuottaa tietoa moniammatillisen yhteistyön onnistumisen edellytyksistä sote-uudistuksen luomassa uudessa toimintaympäristössä. 

– Rakennamme yhdessä ymmärrystä siitä, miten eri hallinnonaloilla toimivien oppilashuollon ammattilaisten yhteistyö muuttuvassa toimintaympäristössä toteutuu, ja mitkä ovat sitä edistäviä ja estäviä tekijöitä. Tulosten perusteella voidaan tuottaa näyttöön perustuvia käytäntösuosituksia, joilla varmistetaan oppilashuollon ammattilaisten yhteistyön onnistuminen, Tuominen ja Jalonen summaavat.

Monitieteisen ja työelämälähtöisen tutkimuksen avulla voidaan kuroa umpeen syvenevää kuilua oppilashuollossa työskentelevien ammattilaisten välillä, tukea oppilashuollon tavoitteiden saavuttamista ja edistää ammattilaisten työhyvinvointia. 

Tuloksia voidaan hyödyntää oppilashuollon lisäksi laajasti poikkihallinnollisen yhteistyön johtamisessa ja kehittämisessä sote-, kasvatus- ja opetusaloilla.

Lisätietoja:

Miia Tuominen, tutkimuspäällikkö, Sote-akatemia, Turun yliopisto, 050 303 2529, miia.tuominen@utu.fi

Harri Jalonen, sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori, Johtamisen akateeminen yksikkö, Vaasan yliopisto, 029 449 8596, harri.jalonen@uwasa.fi 

Luotu 08.12.2022 | Muokattu 08.12.2022