Asiasana: perusopetus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Tutkitulla tiedolla turvallisempi peruskoulu: ONNI on turvallinen koulu -hankkeessa kehitetään ja ylläpidetään koulujen turvallisuutta

19.05.2022

Turun yliopiston maaliskuussa 2022 käynnistämä ONNI on turvallinen koulu 2022–2023 -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuuria edistäviä toimenpiteitä. Tällä hanke vastaa kouluissa esiintyviin turvallisuuspoikkeamiin, kuten erilaisiin läheltä piti -tilanteisiin, tapaturmiin ja onnettomuuksiin, vahingon- ja väkivallan tekoihin, kiusaamiseen ja häirintään. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Iida Kiesille apuraha perusopetuksen kaupallistumisen tutkimukseen

03.12.2020

Kasvatustieteen maisteri Iida Kiesi sai Koneen Säätiöltä 45 000 euron apurahan väitöstutkimukseensa Koulutuspolitiikkaverkostot suomalaisessa perusopetuksessa: Seuraako Suomi kansainvälisiä esimerkkejä koulutuksen kaupallistumisesta? Väitöstyössään Kiesi tarkastelee ja analysoi perusopetuksen kaupallistumista politiikkaverkostojen näkökulmasta.