Merenkulku- ja varustamoalan noususuhdanne taittumassa

22.01.2020

Uusimman varustamobarometrin mukaan aiempien vuosien noususuhdanne merenkulku- ja varustamoalalla näyttää olevan päättymässä. Myös tuleva 12 kuukauden jakso nähdään kehityksen suhteen aiempaa heikompana.

Tiedot ilmenevät Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen yhteydessä toimivan Shortsea Promotion Center Finlandin julkaisemasta varustamobarometristä, joka kartoittaa vuosittain varustamoalan johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä. Barometrin toimeksiantajia ovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Suomen Varustamot ry sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Itämeren ja Pohjanmeren alueen kuljetuskysyntä on notkahtanut, eikä tilanteen juuri ennusteta muuttuvan tulevan vuoden aikana. Myös Suomen meriliikenteen vientiä ja tuontia kuvaavat ennusteet ovat heikentyneet merkittävästi edellisestä jaksosta.

Merikuljetusrahtien hinnat ovat aiempien vuosien tapaan laskussa. Polttoaineen hinnan nousu on usean vuoden jälkeen taittunut, joskin hintojen arvioidaan nousevan tulevan jakson aikana. Investoinnit Suomen ja ulkomaiden väliseen liikenteeseen ovat laskeneet vuoteen 2018 verrattuna vain hieman, ja tilanteen uskotaan jatkuvan kohtuullisen hyvänä. Vaihtelu eri varustamojen välillä on tosin melko suurta.

Varustamoiden liikevaihdon lasku on ollut maltillista. Tilanteen uskotaan jatkuvan samansuuntaisena. Myös kapasiteetin käyttöaste on laskenut hieman, mutta laskun uskotaan olevan väliaikainen. Lievässä nousussa ollut suomalaisten varustamoiden markkinaosuus on kääntynyt laskuun.
Tarkastelujakson merkittävin kehittymisen ja kasvun este oli talouden yleinen epävarmuus. Lisäksi huolenaiheina olivat osaavien meripuolen työntekijöiden saamisen vaikeus ja työvoimakustannusten nousu.

– Talouden yleinen epävarmuus näkyy valitettavasti myös uusimman varustamobarometrin tuloksissa. Luotamme vahvasti siihen, että merenkulku- ja varustamoalan yleinen kehitysmyönteisyys onnistuu kääntämään näkymät lähitulevaisuudessa jälleen positiiviksi. Näkemystämme tukevat esimerkiksi viime aikoina julkistetut uudet alustilaukset, toteaa ylijohtaja Jarkko Saarimäki Traficomista.

Barometrin teemakysymys koski vuonna 2020 voimaan astunutta globaalia polttoaineen rikkipitoisuusrajaa, jolla ei vastaajien mukaan ole vaikutusta heidän varustamonsa toimintaan eikä koko Suomen merikuljetuksiin. Toisella teemakysymyksellä kartoitettiin varustamoiden käsityksiä siitä, miten rahdinantajat arvostavat vastuullisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Nämä tekijät nähtiin kilpailuetuina, mutta toisaalta tuotiin esiin, että vastuullisemmasta toiminnasta syntyvistä kustannuksista ei olla valmiita maksamaan.

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finlandin varustamobarometri julkistettiin 22. tammikuuta 2020 klo 10.00. Barometri kartoittaa varustamoalan ylimmän johdon näkemyksiä merikuljetusten ja varustamoalan kehityksestä. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä loka-marraskuussa 2019. Kysely lähetettiin suomalaisten varustamojen lisäksi Suomen meriliikenteen kannalta oleellisille ulkomaisille varustamoille.

> Koko varustamobarometriraportti

Mediatiedote suomeksi ja ruotsiksi

Jenny Katilan esitys tiedotustilaisuudessa (pdf).

Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnalan kommenttipuheenvuoron esitys (pdf)

 

Lisätiedot

Luotu 22.01.2020 | Muokattu 21.01.2021