Meriliikenteen mahdollisten häiriöiden vaikutusta Varsinais-Suomen elinkeinoelämään selvitetään

08.06.2021

Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen käynnistämässä Varsinais-Suomen yritysten resilienssin tukeminen merilogistiikan häiriöiden varalta -hankkeessa on tavoitteena parantaa yritysten varautumista merilogistiikan häiriöihin, erityisesti koskien Saaristomeren halki kulkevaa Turkuun ja Naantaliin johtavaa reittiä. Parempi varautuminen tukee yritysten toiminnan jatkuvuutta logistiikan häiriötilanteissa.

Hankkeen toissijaisena tavoitteena on parantaa viranomaistoimijoiden valmiuksia tukea Varsinais-Suomen kärkitoimialojen jatkuvuudenhallintaa logistiikkahäiriöissä.

– Samalla Saaristomeren meriväylien merkitys Varsinais-Suomen kärkitoimialoihin selvitetään ja arvioidaan sekä nostetaan esiin ne väylänosat, joiden osalta tilannekuvaa ja varautumista tulee kehittää. Tulosten perusteella luomme edellytyksiä väylien tilannekuvaa parantaville investoinneille ja liikenneverkon digitalisaatiolle. Parantunut tilannekuva varmistaa puolestaan kuljetusten ja viime kädessä yritysten toiminnan jatkuvuuden Varsinais-Suomessa, kertoo erikoistutkija Reima Helminen.

– Suomen Skandinavian suunnan kumipyöräliikenne on enenevästi kulkemassa Turun ja Naantalin satamien kautta. Covid19-pandemia on osaltaan siirtänyt kuljetuksia Varsinais-Suomen satamiin Helsinki–Tukholma-liikenteen keskeytyksen vuoksi. Lisäksi lähivuosien kasvava aluskapasiteetti tullee vetämään lisävolyymeja Varsinais-Suomen satamiin. Täten Saaristomeren läpi kulkevan meriväylän merkityskin tulee kasvamaan, Helminen taustoittaa hanketta.

Merikuljetusten häiriöitymisestä aiheutuisi vaikutuksia yrityssektoriin

Hanke kohdistuu maakunnalle keskeisiin toimialoihin, joita ovat elintarvikesektori, lääke- ja bioteollisuus ja meriteollisuus.

– Kaikkien näiden sektorien toiminta on riippuvainen toimivista ulkomaankaupan tavara- ja materiaalivirroista, Helminen sanoo.

Hankkeessa selvitetään muun muassa yrityshaastatteluin häiriöskenaarion merkitys yritysten toiminnan jatkuvuudelle, resilienssin nykytila ja kriittisimmät prosessit häiriöskenaarion näkökulmasta sekä kehitetään palautumista edistäviä ratkaisuja, joilla häiriön vaikutusta yritysten toimitusketjuihin lievennetään. Viranomaistoimijoiden kanssa kehitetään toimintatapoja, joilla yritysten resilienssiä voidaan tukea. Tämän edesauttamiseksi kartoitetaan lisäksi ratkaisuja Varsinais-Suomen kärkitoimialojen resilienssikyvykkyyden seurantaan.

Hanke saa rahoitusta Varsinais-Suomen Liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahasta ja Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy:ltä. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2021–31.3.2022.

Luotu 08.06.2021 | Muokattu 08.06.2021