MMT Leena Erälinna aloittaa Turun yliopiston Brahea-keskuksen johtajana 1.3.2022

05.01.2022

Turun yliopiston rehtori on nimittänyt Leena Erälinnan Brahea-keskuksen johtajaksi viideksi vuodeksi. Nimitys tehtiin Brahean johtokunnan yksimielisestä esityksestä.

Erälinna toimii Brahean väliaikaisena johtajana 28.2. asti, jolloin nykyinen, tutkimustehtäviin siirtynyt johtaja Esa Hämäläinen jää eläkkeelle.

– Minulle on Brahea-keskuksessa tekemieni työvuosien aikana syntynyt hyvä käsitys keskuksen toiminnasta, ja olen viihtynyt hyvin monitieteellisessä työyhteisössä. Brahea-keskuksen toiminta on hyvää, ja sillä on myös paljon kehittämismahdollisuuksia, joita olen valmis toteuttamaan yhdessä Brahean osaavien asiantuntijoiden kanssa, Erälinna sanoo.

Brahea-keskuksen johtokunnan puheenjohtaja, Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula kertoo, että valintaprosessissa Erälinnan vahvuuksina nousivat esille muun muassa selkeä näkemys Brahea-keskuksen toiminnan kehittämisestä sekä vuorovaikutustaidot.

– Brahea-keskuksella on vahvat verkostot, ja sillä on tärkeä rooli Turun yliopiston yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Tavoitteenamme on, että Brahea kykenisi vielä nykyistäkin paremmin hyödyntämään tutkimustoiminnassaan koko yliopiston osaamista ja samalla edistämään monialaisen Turun yliopiston vaikuttavuutta, yliopiston yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja vaikuttavuudesta vastaava vararehtori Hannula sanoo.

Luotu 05.01.2022 | Muokattu 05.01.2022