Oppimispeleillä monipuolisuutta lääketieteen oppimiseen

04.10.2022

Lääketieteen opetuksessa Turun yliopistossa on otettu käyttöön kaksi erilaista oppimispelikokonaisuutta rikastamaan ja monipuolistamaan oppimista. Pelit on kehitetty yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Pelien kehittäminen aloitettiin osana MEDigi-hanketta (2018-2021).

Kromosomi- ja syöpägenetiikan oppimispelit on rakennettu niin, että opiskelijat voivat pelata niitä lähiopetuksen aikana tai sen jälkeen.

– Pelillisyydellä voidaan edistää oppimista ja lisätä opiskelijoiden syvällistä ymmärrystä eri aiheista. Pelit antavat myös opiskelijalle mahdollisuuden itseopiskeluun, kertaamiseen ja harjoitteluun, kertoo kliininen opettaja Minna Kankuri-Tammilehto.

Oppimispelit on kehitetty yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Syöpägenetiikan oppimispeli toteutettiin kokonaan opiskelijavoimin. Pelin kehittäminen alkoi 2021 Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan Capstone-projektissa, jossa monitieteisissä tiimeissä rakennetaan uusi tuote tai palvelu.

Lääketieteen opiskelija Jarno Helminen toi tiimiin sisällöllisen osaamiseen genetiikasta ja teknisen alan opiskelijat koodasivat pelin. Helminen on ollut mukana pelin käyttöönotossa lääketieteellisessä tiedekunnassa 2021 ja syksyllä 2022 ja hän on myös kerännyt palautetta opiskelijoilta pelin pelaamiskokemuksista osana lääketieteen syventävien opintojen tutkielmaa.

– Syöpägenetiikan oppimispeli herätti opiskelijoissa mielenkiintoa ja kyselytutkimuksen mukaan 96 prosenttia vastaajista käyttäisi vastaavaa oppimispeliä myös jatkossa. Oli ilahduttavaa huomata, että kyselyyn vastanneista opiskelijoista 89 prosenttia koki pelin edistäneen oppimistaan. Kuten projektin aikana aavistelimmekin, suurin osa opiskelijoista käytti kyselyn mukaan peliä oppimateriaalin kertaamiseen, Helminen kertoo.

Oppimispelit myös muiden yliopiston hyödynnettävissä

Kromosomipeli on toteutettu yritysyhteistyössä Advice3D:n kanssa. Tavoitteena oli laadukas ja käyttäjäystävällinen lopputuote. Pelin osioiden tavoitteena on se, että opiskelijalle muodostuu syvällinen käsitys siitä, millaisia erilaisia kromosomien rakennepoikkeavuuksia on ja että pelaamisen myötä opiskelija oppii soveltamaan opittua tietoa pelin vaikeammissa tehtävissä. Kromosomipoikkeavuuksien havainnollistamiseen on käytetty animaatioita.

Kromosomipeli.Peli mahdollistaa opiskelijan halutessa pisteiden keräämisen osaamisen ja tehtävien ratkaisemisen nopeuden perusteella. (Kuva: Advice3D)

Opettaja voi myös kerätä tietoa ryhmätasolla siitä, miten opiskelijat suoriutuvat pelin tehtävistä. Opiskelijoiden antaman palautteen perusteella peliä kehitetään.

– Kansainvälisessäkin mittakaavassa näistä aiheista oppimispelejä on vielä vähän. Myös muiden yliopistojen lääketieteellisillä tiedekunnilla on käyttöoikeus peleihin, kertoo MEDigin kansallisen yhteistyön koordinaattori Tiina Salmijärvi Oulun yliopistosta.

MEDigi -hankkeen tavoitteena oli valtakunnallinen lääketieteen ja hammaslääketieteen alojen koulutuksen harmonisointi ja modernisointi hyödyntämällä digitalisaatiota opetuksessa. Hankkeessa tuotettiin muun muassa sähköistä oppi-, tentti- ja arviointimateriaalia lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutukseen ja järjestettiin digipedagogista koulutusta opetushenkilöstölle. Yhteistyö jatkuu ja yliopistot ovat muun muassa palkanneet yhteisen koordinaattorin edistämään hankkeessa aloitettuja kehittämistoimia..

Lisätietoa:

Minna Kankuri-Tammilehto
Vastuuopettaja, Turun yliopisto, vt. ylilääkäri, kliininen opettaja
mikanku@utu.fi

Tiina Salmijärvi
MEDigi - kansallisen yhteistyön koordinaattori, Oulun yliopisto
tiina.salmijarvi@oulu.fi, p. 029 448 5618

Pääkuva: Jarno Helminen.

Luotu 04.10.2022 | Muokattu 04.10.2022