Paneelikeskustelu miettii koulutuksen roolia väylänä osallisuuteen

30.03.2021

Miten koulutus voi auttaa lasta ja nuorta löytämään paikkansa yhteisössä ja yhteiskunnassa. Kysymykseen pureudutaan Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan paneelikeskustelussa On the right track – koulutus väylänä osallisuuteen.  Torstaina 8.4. kello 10.15–11.45 lähetettävään paneelikeskusteluun osallistuu muun muassa Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Nykyisessä hallitusohjelmassa koulutuksen merkitys erilaisten ongelmien ratkaisijana ja vastauksena moniin yhteiskunnallisiin haasteisiin korostuu. On the right track – Koulutus väylänä osallisuuteen -paneelin keskustelijat pohtivat myös sitä, millaiset mahdollisuudet koululla on vastata yhteiskunnan, työmarkkinoiden, teknologian sekä suuren joukon muiden tekijöiden mukanaan tuomiin kasvaviin odotuksiin.

Yksi erityisen paljon keskustelua herättänyt uudistus on oppivelvollisuuden laajentaminen. Mitä se voi parhaimmillaan antaa ja mihin riskeihin pitää varautua, muun muassa sitä paneelissa pohtivat Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, kasvatustieteen professori Tero Järvinen, opettajankoulutuslaitoksen yliopistotutkija Teija Koskela, Turun normaalikoulun rehtori Satu Kekki, lukiolainen Daria Vorobyeva sekä TIAS-tutkijakollegiumin tutkijatohtori Jenni Tikkanen.

Keskustelussa avataan myös osallisuuden käsitettä ja sen keskisiä tekijöitä. Yhtenä näkökulmana on erilaiset väylät, niiden mahdolliset karikot ja risteyspaikat. Kysymystä tarkastellaan myös maahanmuuttajien näkökulmasta. Tavoitteena on myös löytää keskustelussa katveeseen jääneet osallisuuteen liittyvät kysymykset.

Paneelissa käsitellään myös koululle asetettujen vaatimusten haasteita opettajuudelle ja rehtorien toiminnalle.

Verkossa lähetettävä tapahtuma on kaikille avoin ja sitä voi seurata torstaina 8.4. kello 10.15–11.45.

>> Ilmoittaudu mukaan

>> Liity mukaan

Luotu 30.03.2021 | Muokattu 07.04.2021