Parempaa digipedagogiikkaa ja oppimisen taitoja opettajille

30.06.2020

Viiden yliopiston yhteisessä kehityshankkeessa parannettiin opettajien digipedagogista osaamista sekä oppimisen taitoja. OpenDigi-hankkeessa suunniteltiin opettajankoulutukseen käytännön malli, joka tukee opettajankouluttajien, opettajaopiskelijoiden ja perusasteen opettajien osaamisen kehittymistä.

­Toimintamalli kehittää erityisesti opettajan digipedagogista osaamista ja oppimisen taitoja.

– Näitä taitoja opettaja mallittaa oppilaille ja opiskelijoille työssään jatkuvasti. Digipedagogiikka tarkoittaa teknologian suunnitelmallista käyttöä oppimista edistävällä tavalla. Hankkeessa tehtyjen opetuskokeilujen avulla voidaan päätellä, minkälaisia oppimistavoitteita teknologian avulla saavutetaan ja mitä puolestaan ehkä menetetään, hankekoordinaattori Thang Nguyen selittää.

Hankkeen aikana toimintamallia sovellettiin kolmella eri tavalla keskittyen alueelliseen yhteistyöhön ja oppimisen taitoihin, digipedagogisen osaamisen kehittämiseen sekä opetusharjoittelun ja tutkimusyhteistyön kehittämiseen.

– Mallin erityinen vahvuus on, että se mahdollistaa erilaisia käytännön toteutuksia. Sitä voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla, keskittyen pienempiin sisältöihin tai laajempiin opettajankoulutuksen ja perusasteen opetuksen yhteistyön rakenteisiin, Nguyen jatkaa.

Käsikirja tarjoaa työvälineitä opettajankoulutuksen järjestäjille

Toimintamallin pohjalta on tuotettu käsikirja erityisesti opettajankoulutuksen ja peruskoulutuksen järjestäjille suomalaisen koulutuksen kehittämisen tueksi. Käsikirja haastaa suomalaisen opettajankoulutuksen ja koulut aiempaa vahvempaan yhteistyöhön tukemaan toiminnan laadun ja opettajien osaamisen kehittämiseksi. Se tarjoaa myös yksittäisiä työvälineitä ja menetelmiä opettajien työhön. Käsikirja julkaistaan heinäkuun alussa kansallisessa avoimet oppimateriaalit -palvelussa aoe.fi. Kaikki materiaalit on lisensoitu valikoiduilla CC-lisensseillä.

Hankkeessa oli mukana Oulun yliopisto (koordinaattori), Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto ja Lapin yliopisto sekä kunkin alueen kouluja. Toimintaan on osallistunut oppilaita, perusasteen opettajia, rehtoreita, koulutuksen järjestäjiä sekä opettajaopiskelijoita, opettajankouluttajia, tutkijoita ja muita opettajankoulutuksen avaintoimijoita.

– Kokemus toteutuneesta yhteistyöstä on vahvistanut ajatusta siitä, että yhteiskehittäminen parantaa koulutuksen laatua ja opettajien osaamista sekä avaa ovia tutkimusyhteistyölle ja laajemmalle opettajankoulutuksen ja perusopetuksen vuoropuhelulle, Nguyen pohtii.  

Osallistuneiden opettajankoulutusyksiköiden välille syntyi yhteistyöverkosto, joka jatkaa tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä hankkeen päättymisen jälkeen.

OpenDigi-hankkeen (Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke 1.8.2017–31.12.2020) tehtävänä oli parantaa suomalaisen koulutuksen laatua ja opettajien osaamista opettajankoulutuksen ja perusopetuksen yhteisöllisen kehittämisen kautta.

Lisätietoja:

Thang Van Nguyen
hankekoordinaattori
vathng@utu.fi 

Heikki Kontturi
Projektipäällikkö
Heikki.kontturi@oulu.fi

Luotu 30.06.2020 | Muokattu 28.08.2020