Pienten lasten ympäristökasvatusta tukeva hanke käynnistyy Ruissalossa

13.05.2020

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö on saanut Lapsi ja Luonto Säätiöltä 30 000 euron rahoituksen lasten puutarhakasvatushankkeelle. Hankkeen tarkoitus on lisätä päiväkoti- ja esikouluikäisten lasten ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta ja eliöyhteisöjen toiminnasta.

Biodiversiteettiyksikkö on keskittämässä yleisö-, tiede- ja ympäristökasvatustoimintaansa Ruissalon kasvitieteelliselle puutarhalle. Vuoden 2021 alussa käynnistyvä puutarhakasvatushanke toimii lähtölaukauksena pienten lasten tiede- ja ympäristökasvatukselle Ruissalossa.

Puutarhakasvatushankkeen yhteistyökumppanina toimii Turun kaupungin ylläpitämä Ruissalon luontokoulu. Hankkeeseen kutsutaan tulevana syksynä mukaan kaikkia Turun ja lähialueen kuntien päiväkoteja ja esikouluja.

Osallistujat pääsevät muun muassa istuttamaan ja hoitamaan hyötykasveja ja seuraamaan niiden kasvua kasvimaalla. He rakentavat hyönteishotelleja ja tutustuvat sademetsäympäristöön kasvitieteellisen puutarhan tropiikkihuoneissa. Samalla lapset oppivat, miten hyönteiset ja maaperäeliöt ylläpitävät eliöyhteisöjen toimintaa ja auttavat puutarhuria.

Osana hanketta kasvitieteellisen puutarhan lummelammen yhteyteen rakennetaan esteetön aistipolku, jolla kulkeva voi kokea luontoa kaikilla aisteillaan.

– Mitä pienempi lapsi on, sitä tärkeämpiä aistit, tunteet ja kokemukset ovat hänen oppimisessaan. Puutarha on pienille lapsille innostava oppimisympäristö, joka kannustaa itse tekemiseen ja tutkivaan oppimiseen. Puutarhatoiminnan fyysisyys ja stressiä lieventävä vaikutus voi tukea etenkin niitä lapsia, joilla on käyttäytymiseen, oppimiseen tai keskittymiseen liittyviä haasteita tavallisissa oppimisympäristöissä, toteaa hankkeen tutkija Henna Rouhiainen.

Taustalla huoli monimuotoisuuden hupenemisesta

Ilmastonmuutoksen lisäksi maapalloa uhkaa luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen eli biodiversiteettikriisi. Monimuotoisuuden heikkeneminen uhkaa myös ihmisen hyvinvointia, sillä se vaikuttaa esimerkiksi potentiaalisten uusien ruokakasvien ja lääkeaineiden monimuotoisuuteen.

– Lapset ovat tulevaisuuden toimijoita ja päätöksentekijöitä. Heidän asennoitumisensa ja suhteensa luontoon määrittää sen, miten biodiversiteettikriisiin vastataan tulevaisuudessa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että negatiiviset asenteet esimerkiksi tiettyjä eliöryhmiä kohtaan syntyvät jo varhaislapsuudessa. Toisaalta tiedetään, että lapsilla on luontainen kiinnostus luontoa kohtaan, Rouhiainen sanoo.

– Lisääntyvä sisätiloissa vietetty aika on haaste luonnon monimuotoisuuden suojelulle. Lasten luontoyhteyden vahvistaminen pidetään erityisen tärkeänä, koska se ei palvele ainoastaan luonnonsuojelua vaan tukee myös lasten omaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kasvua, Rouhiainen tiivistää.

Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha on toiminut jo lähes 100 vuotta. Viime vuonna puutarhassa ja sen vaihtuvissa näyttelyissä vieraili yli 100 000 ihmistä. Kasvitieteellisen puutarhan yhteydessä sijaitsee myös Turun kaupungin ylläpitämä Ruissalon luontokoulu. Ruissalon luontokoulu tarjoaa luonnon- ja poikkitieteellistä luonto-opetusta, joka keskittyy peruskoulun 2.–4. luokkalaisiin. Luontokoulussa vierailee vuosittain 4 500 oppilasta.

Lisätiedot:

FM, projektitutkija Henna Rouhiainen
Lounais-Suomen LUMA-keskus, Turun yliopisto
p. 040 505 5772, heevro@utu.fi

FT, koordinaattori Pasi Nurmi
Biodiversiteettiyksikkö, Turun yliopisto
p. 029 450 4358, pasnurmi@utu.fi

> Lapsi ja Luonto Säätiö

Luotu 13.05.2020 | Muokattu 13.05.2020