Pormestari Minna Arve on Turun yliopiston vuoden alumni 2022

28.02.2022

Vuoden alumnin tunnustus myönnettiin Arveelle Turun yliopiston vuosijuhlapäivänä 28.2.2022.

Turun yliopiston vuoden alumni 2022 on Turun pormestari Minna Arve. Hän on valmistunut Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2004. Minna Arve on pitkäjänteisesti edesauttanut Turun yliopiston menestystä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Arve on osallistunut aktiivisesti ja konkreettisesti Turun yliopiston kehittämiseen sekä edistänyt Turun alueen korkeakoulujen, Turun kaupungin ja muiden alueen toimijoiden yhteistyötä.

– Minna Arve on pitkään ollut Turun yliopistolle tärkeä yhteistyökumppani, joka eri organisaatioissa vaikuttaessaan on tukenut yliopiston tavoitteiden saavuttamista sekä kilpailukykyä, toteaa rehtori Jukka Kola.

Turun yliopisto kiittää Arvetta myös hänen työstään kestävien arvojen huomioimisessa Turun kaupunkia kehitettäessä.

– On suuri kunnia liittyä Turun yliopiston vuoden alumnien joukkoon. Kiitän lämpimästi saamastani huomionosoituksesta. Sydämeni sykkii Turun kaupungin puolesta, ja minulla on etuoikeus tehdä työtä kaupungin näköalapaikalla, tehtävässä, johon olen pätevöitynyt ja kouliintunut vuosien kuluessa, Arve sanoo.

– Olen kiitollinen saamistani taidoista ja ihmisistä, jotka jäivät elämääni pysyvästi opiskellessani Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa 2000-luvun alussa. Opiskeluaikoina luodut ihmissuhteet ovat monesti niitä, jotka kantavat lopun elämän ajan.

Arve toteaa, että alumnitoiminta ja mentorointi ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten alma mater jättää pysyvän jäljen.

– Me alumnit haluamme jakaa kokemuksia muiden alumnien kanssa ja ammentaa niistä nykyopiskelijoille, hän sanoo.

Vuoden alumnin tunnustus myönnetään vuosittain Turun yliopiston kasvatille, joka on toiminnallaan edistänyt Turun yliopiston ja suomalaisen yhteiskunnan menestymistä.

Aiempina vuosina vuoden alumnin tunnustuksen ovat saaneet muun muassa lääkintöneuvos Sakari Alhopuro, tasavallan presidentti Sauli Niinistö, runoilija Heli Laaksonen, päätoimittaja Riitta Monto, pääjohtaja Liisa Hyssälä ja presidentti Mauno Koivisto. Katso kaikki Turun yliopiston vuoden alumnit.

Phoenix Universitatis Turkuensis -kunniamerkit Lauri Innalle ja Susan Kuivalaiselle

Turun yliopisto ja Turun Suomalainen Yliopistoseura myönsivät aluejohtaja Lauri Innalle ja osastopäällikkö Susan Kuivalaiselle Phoenix Universitatis Turkuensis -kunniamerkin. Molemmat ovat Turun yliopiston alumneja ja edistäneet yliopiston päämääriä. 

Susan Kuivalainen ja Lauri Inna saivat Turun Suomalaisen Yliopistoseuran Phoenix Universitatis Turkuensis -kunniamerkit.

Keskon aluejohtaja Lauri Inna on osoittanut erityistä aktiivisuutta Turun yliopiston yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle tärkeiden verkostojen avaamisessa ja aktivoimisessa. Salon kaupunginjohtajana hän toimi Turun yliopiston ja Salon kaupungin yhteistyön ohjausryhmän puheenjohtajana edistäen aktiivisesti yliopiston ja kaupungin monipuolista yhteistyötä. Hänellä oli myös keskeinen rooli Salon toimijoiden lahjoittaman akkuteknologiaprofessuurin valmistelussa ja koordinoinnissa. Keskon aluejohtajana hän on jatkanut erittäin aktiivista toimintaansa Turun yliopiston toimintaedellytysten ja tarkoitusperien edistämiseksi toimien mm. avainhenkilönä yliopistolle lahjoitetun kiertotalouden professuurin varojen keräämisessä. Lauri Inna toimii myös Turun yliopiston neuvottelukunnan varapuheenjohtajana.

Eläketurvakeskuksen osastopäällikkö Susan Kuivalainen on työssään edistänyt merkittävästi tutkimustiedon vaikutusta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kuivalainen on Turun yliopiston dosentti ja on tutkimustyössään keskittynyt muun muassa eläkeläisten asemaan ja vähimmäisturvan tason arviointiin. Kansalaiskeskustelussa hän on esittänyt merkittäviä puheenvuoroja tutkimusaiheistaan. Hän on monipuolisesti osallistunut Turun yliopiston toimintaan asiantuntijana ja yhteistyötahona. Kuivalainen on ollut yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan neuvottelukunnan jäsen ja on osallistunut aktiivisesti tiedekunnan kehittämiseen.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola piti vuosijuhlassa avajaispuheen, lue puhe yliopiston blogista.  

Vuosijuhla toteutettiin virtuaalisena lähetyksenä, katso tallenne

Luotu 28.02.2022 | Muokattu 28.02.2022