Probioottien käyttö raskausaikana voi pienentää lapsen ylipainoisuuden riskiä

07.02.2023

Probioottien käyttö yksin tai yhdessä kalaöljyn kanssa raskausaikana ja kuusi kuukautta synnytyksen jälkeen saattaa suojata lasta ylipainon kehittymiseltä 2-vuotiaana, selviää Turun yliopiston tutkimuksesta.

Lasten ylipaino on lisääntynyt tasaisesti viime vuosikymmenten aikana niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Lasten ylipainon ehkäiseminen on tärkeää, sillä näin voidaan vaikuttaa suotuisasti lapsen pitkäaikaisterveyteen jopa aikuisuuteen saakka. 

– Äidin raskausajan ravinnon muokkaus, esimerkiksi probioottien tai kalaöljyn avulla, saattaisikin olla yksi uusi keino ehkäistä lapsen ylipainon kehittymistä syntymän jälkeen, sillä lapsen kasvu ja kehitys ohjelmoituvat jo sikiöaikana, kertoo väitöskirjatutkija Lotta Saros Turun yliopiston biolääketieteen laitokselta.

Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen keskussairaalan äiti-lapsi-tutkimuksessa selvitettiin kalaöljyn ja probioottien käytön yhteyttä lapsen ylipainoon ja kasvuun. Tutkimukseen osallistuneet ylipainoiset tai lihavat raskaana olevat naiset jaettiin satunnaisesti neljään ryhmään saamaan joko probioottia, kalaöljyä, niiden yhdistelmää tai lumetta. 

Naiset aloittivat ravintolisien käytön alkuraskaudessaan, ja käyttö jatkui kuusi kuukautta synnytyksen jälkeen. Lasten kasvutietoja kerättiin neuvolakorteista syntymästä kahden vuoden ikään saakka. Tutkimukseen osallistuneista lapsista hieman alle viidennes oli ylipainoinen tai lihava 2-vuotiaana. 

Ravintolisien käytöllä havaittiin olevan yhteys lasten ylipainon kehittymiseen.

– Tutkimustuloksemme osoittavat, että lapset, joiden äidit eivät saaneet raskausaikanaan probiootteja, olivat todennäköisemmin ylipainoisia 2-vuotiaana verrattuna lapsiin, joiden äidit saivat probiootteja yksin tai yhdessä kalaöljyn kanssa, Saros sanoo.

Lisäksi probioottien käyttö raskausaikana oli yhteydessä lapsen matalampaan painoon 2-vuotiaana. Havainto vahvistaa aiemmin todettuja probioottien hyödyllisiä vaikutuksia lapsen painonkehitykseen.

Tutkimustulos on ainutlaatuinen, sillä kalaöljyn ja probioottien yhteisvaikutuksia lapsen kasvuun ja ylipainoon ei ole aiemmin selvitetty. 

Probioottien ja kalaöljyn käyttö raskausaikana saattaa vaikuttaa lasten pituuskasvuun

Tutkimukseen osallistuneiden lasten kasvu oli keskimäärin normaalia. Tutkimuksessa kuitenkin selvisi, että samaan aikaan probioottia ja kalaöljyä saaneiden äitien lasten pituuskasvu oli keskimäärin hitaampaa tutkimusjakson aikana verrattuna lumeryhmän lapsiin, joiden pituuskasvu oli nopeampaa. 

– Nopea pituuskasvu lapsuudessa ei välttämättä ole hyvä asia, sillä se on aiemmin yhdistetty esimerkiksi ylipainoon. Lumeryhmän lapset olivatkin useammin ylipainoisia, joten tulos on yhdenmukainen, Saros pohtii.

Raskausaika, mutta myös äidin ylipaino ja lihavuus nostavat elimistön tulehdustilaa. Elimistön korkea tulehdustila saattaa muokata sikiön aineenvaihdunnan kehitystä, mikä puolestaan voi johtaa eri sairauksien, kuten lihavuuden syntyyn myöhemmin. Probioottien ja kalaöljyn on havaittu laskevan elimistön tulehdustilaa, mikä onkin yksi mahdollinen mekanismi, jonka kautta ne ehkäisevät ylipainon kehittymistä.

– On todennäköistä, että näiden ravintolisien käyttö raskausaikana on hyödyllistä erityisesti niiden lasten kasvun kannalta, joiden äidit ovat ylipainoisia tai lihavia jo ennen raskautta, summaa Varhainen Ravitsemus ja Terveys -tutkimusryhmän johtaja, professori Kirsi Laitinen.

Tutkimustulokset on julkaistu Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition -lehdessä.

Luotu 07.02.2023 | Muokattu 07.02.2023