Psykiatriset häiriöt teini-iässä ovat yhteydessä myöhempään syrjäytymiseen

07.10.2021

Mielenterveysdiagnoosin saaneet nuoret olivat usein työelämän ja opiskelun ulkopuolella nuorina aikuisina. Tämä koski erityisesti nuoria, joilla on todettu autismikirjon häiriö tai psykoosi. Tulokset selvisivät tutkimuksesta, jossa seurattiin kaikkia Suomessa vuonna 1987 syntyneitä henkilöitä. Tutkimus julkaistiin 5.10. British Journal of Psychiatry lehdessä.

Psykiatrisen diagnoosin saaneista nuorista vajaa yksitoista prosenttia oli koulutuksen ja työelämän ulkopuolella vähintään viisi vuotta varhaisaikuisuudessa. Muilla nuorilla vastaava osuus oli vajaa kolme prosenttia.

Tulokset korostavat mielenterveyshäiriöiden hoidon ja kuntoutuksen merkitystä nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä.
– Jotta nuorten syrjäytymistä voidaan ehkäistä, nuorten mielenterveyshäiriöiden hoito ja kuntoutus vaativat nykyistä enemmän resursseja ja näyttöön perustuvia hoitoja ja kuntoutusta on kehitettävä, toteaa nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja tohtorikoulutettava Ida Ringbom Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.

Huolestuttavia tulokset ovat sen vuoksi, että ne tuovat esiin mielenterveyshäiriöiden yhteyden pitkäaikaiseen syrjään jäämiseen koulutuksesta ja työelämästä. Tutkimuksessa pitkäaikaiseksi määriteltiin vähintään viisi vuotta kestänyt koulutuksen ja palkkatyön ulkopuolella vietetty aika. Yhteys oli erityisen vahva teineillä, jotka eivät olleet saaneet toisen asteen opintojansa loppuun ja jolla oli diagnosoitu häiriö. Melkein puolet näistä teineistä, jotka olivat sairastaneet psykoosin, ja melkein kolme neljäsosaa teineistä, joilla oli autismikirjon häiriö, olivat varhaisessa aikuisuudessa pitkäaikaisesti opiskelun ja työelämän ulkopuolella.

– Ammatillinen kuntoutus sekä tiivis yhteistyö psykiatrian ja sosiaalipalveluiden välillä ovat tärkeitä, jotta mielenterveysongelmista kärsivät nuoret, pääsevät työmarkkinoille, toteaa tutkimusta johtanut apulaisprofessori David Gyllenberg. Nuoret, joilla ei ole toisen asteen opintoja loppuun suoritettuna, tarvitsevat kohdennettua tukea, koska heidän riskinsä syrjäytymiselle on erityisen iso.

Tutkimus on toteutettu lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa osana Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaivahanketta INVESTiä. INVEST on Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen, Suomen Akatemian rahoittama hanke, joka keskittyy yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja hyvinvointivaltion uudistamiseen. THL vastaa kansallisesta vuoden 1987 syntymäkohortista. Tutkimusryhmä sisälsi tutkijoita mm. Turun yliopistosta, THL:stä, HUS:sta ja ITLA:sta.

Luotu 07.10.2021 | Muokattu 07.10.2021