Turun yliopisto etsii käänteentekeviä ja kestävyyttä edistäviä tulevaisuusratkaisuja 30 000 euron Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinnolla

05.03.2021

Turun yliopisto avaa Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinnon haun kansallisena Tulevaisuuspäivänä 5.3.2021. Palkinnon saajaksi haetaan tutkimukseen perustuvaa visionääristä, tieteenalojen rajoja rikkovaa ja yhteiskunnan eri sektoreita ylittävää ratkaisua, joka tukee kestävämmän globaalin tulevaisuuden rakentamista.  

Tulevaisuus ei tule, se tehdään. Osana kansallista Tulevaisuuspäivää Turun yliopisto avaa nyt kolmatta kertaa jaettavan Pentti Malaska – tulevaisuuspalkinnon haun. Palkinnon saajaksi etsitään tutkimukseen perustuvaa innovaatiota, joka auttaa rakentamaan kestävämpää planetaarista tulevaisuutta.  

– Myös koronaepidemian jälkeen planeettamme ja ihmiskuntamme kohtaavat monimutkaisia muutoksia ja haasteita. Näiden ratkaisemiseksi tarvitsemme rohkeaa, kestävyyttä edistävää visionääristä ajattelua, tutkimusta ja innovaatioita. Haluamme tulevaisuuspalkinnolla kannustaa tällaiseen työhön, sanoo palkintohakua koordinoivan Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Juha Kaskinen

Turun yliopiston Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinto on 30 000 euroa. Palkinnon hakuaika on 5.3.– 26.4.2021. Kilpailuun osallistuvia ratkaisuja arvioidaan neljällä pääkriteerillä, jotka ovat: 

  • kestävä kehitys  
  • visionäärisyys 
  • yliopisto-yritysyhteistyö  
  • tieteenalojen ja yhteiskunnan sektorien rajat ylittävä lähestymistapa  

Kilpailu on avoin pohjoismaisille tulevaisuudentutkijoille ja eri tieteenaloja yhdisteleville toimijoille, joilla on tulevaisuusorientoitunut lähestymistapa. Kilpailussa haetaan uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka perustuvat tieteelliseen tutkimukseen tai jotka jollain muulla tavalla ovat tiiviissä yhteydessä akateemiseen maailmaan. Esitetyn ratkaisun tulee olla vaiheessa, jossa sitä on jo kehitetty, siitä on luotu prototyyppi, sitä on testattu tai se on patentoitu, tai ratkaisun innovaatiopotentiaali on muuten todistettu. Kilpailuun ei oteta mukaan ideavaiheessa olevia ratkaisuja.  

Palkinnon saajan valitsee palkintoraati, johon kuuluvat Mika Hannula (vararehtori, Turun yliopisto), Riikka Heikinheimo (johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK), Ulla Hytti (professori, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu), Sofi Kurki (erikoistutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy), Niko Kyynäräinen (toimitusjohtaja, Turku Science Park Oy). Raadin puheenjohtajana toimii Juha Kaskinen ja sihteerinä Riikka Saarimaa.  

Kilpailun hakuilmoitus on julkaistu osoitteessa www.utu.fi/futures-award.  

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus on vuonna 1992 perustettu pohjoismaiden suurin tulevaisuudentutkimukseen ja ennakointiin erikoistunut akateeminen tutkimuslaitos. Tulevaisuudentutkimus on poikkitieteellinen ala, joka tarkastelee eri aiheita laajalti, ja joka tuo yhteen perinteisempien tieteenalojen lähestymistavat ja tutkimustulokset. Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen filosofian kulmakiviä on edistää yhteiskunnallista transformaatiota kohti ekologisesti tasapainoista, taloudellisesti kestävää, sosiaalisesti ja kulttuurisesti tasa-arvoista tulevaisuutta.    

Palkinto kunnioittaa professori Pentti Malaskan (1934‒2012) elämäntyötä tulevaisuudentutkimuksen alalla. Pentti Malaska oli Turun kauppakorkeakoulun talousmatematiikan ja tilastotieteen professori, joka perusti Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vuonna 1992. Malaska oli radikaali ja visionäärinen ajattelija, jonka tutkimuskohteet ylittivät eri tieteenalojen väliset rajat laajasti matematiikasta ja sähkötekniikasta filosofiaan, ekologiaan ja strategiseen johtamiseen. Malaskan elämäntyö ylitti myös rajat akateemisen maailman, liike-elämän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välillä. 

Luotu 05.03.2021 | Muokattu 05.03.2021