Turun yliopisto johtaa yli 7,3 miljoonan euron EU-rahoitteista tutkijatohtoriohjelmaa – tavoitteena terveyteen liittyvät läpimurrot

26.10.2023

Turun yliopisto on saanut yli 3,1 miljoonan euron EU-rahoituksen tutkijatohtoriohjelmalle, johon rekrytoidaan 22 kansainvälistä tutkijaa. Ohjelman tavoitteena on luoda läpimurtoja terveyteen liittyvän tutkimuksen saralla ja edistää tutkijatohtoreiden urakehitystä.

Euroopan komissio myönsi Turun yliopiston sisätautiopin professori Markus Juonalan johtamalle Systemic approaches to improve cardiometabolic and brain health during lifespan (SYS-LIFE) -ohjelmalle yli 3,1 miljoonan euron Marie Skłodowska-Curie Cofund -rahoituksen. Hankkeen kokonaisbudjetti on yli 7,3 miljoonaa euroa. Tutkijatohtoriohjelmaan rekrytoidaan 22 kansainvälistä postdoc-tutkijaa kolmeksi vuodeksi.

– Ohjelman keskeisenä tavoitteena on hyödyntää Turun yliopiston ainutlaatuisia resursseja sydän- ja verisuonisairauksiin, aivosairauksiin ja metabolisiin sairauksiin liittyvässä tutkimuksessa. Meillä on kattavia aineistoja ja huipputason laitteita, joita rekrytoitavat tutkijatohtorit voivat hyödyntää omissa tutkimuksissaan, Juonala kertoo.

Kardiometaboliset sairaudet ja aivosairaudet – kuten sydänkohtaukset, aivohalvaukset, dementia, masennus ja diabetes – aiheuttavat EU:ssa yli 48 prosenttia kuolemista ja ovat syynä miljooniin menetettyihin työkykyisiin elinvuosiin. Kyseisistä sairauksista aiheutuvat kustannukset ovat EU:ssa vuosittain yli 1 600 miljardia euroa.

– On selvää, että näihin sairauksiin liittyvää tutkimusta on lisättävä välittömästi. Tutkimuksen avulla voimme oppia tunnistamaan ja hoitamaan näitä sairauksia, mutta monet niistä voitaisiin estää elämäntapamuutoksella. Onkin tärkeää lähestyä asiaa monitieteisesti ja yhdistää lääketieteellistä, teknillistä, luonnontieteellistä ja käyttäytymistieteellistä tutkimusta, Juonala sanoo.

Tutkijatohtoriohjelmaan rekrytoitavat tutkijat pääsevät suunnittelemaan ja johtamaan korkealaatuisia ja innovatiivisia tutkimushankkeita. Tutkijoille tarjotaan monitieteinen tutkimusympäristö ja koulutusta johtamistaitoihin.

– Ohjelmassa panostetaan tutkijatohtoreiden urasuunnitteluun. Tavoitteena on, että ohjelmasta on hyötyä tutkijoiden uralle, sijoittuivatpa he sitten jatkossa yliopistoon, sairaalaan tai yrityksiin. Tällainen lähestymistapa on ainutlaatuinen Suomessa ja suurimmassa osassa Eurooppaakin, Juonala kertoo.

Luotu 26.10.2023 | Muokattu 26.10.2023