Turun yliopiston päärakennus syyspäivänä, edessä pihlajan oksa, jossa runsaasti marjoja..

Turun yliopiston ihmistieteiden tutkijakollegiumiin viisi uutta tutkijatohtoria

19.10.2020

Turun yliopiston ihmistieteiden tutkijakollegiumiin on valittu viisi uutta postdoc-tutkijaa. Turku Institute for Advanced Studies (TIAS) -tutkijakollegiumin avoinna olleita tutkijatohtorin paikkoja tavoitteli 286 hakijaa (onnistumisprosentti 1,7). Kansainvälisen vertaisarvioinnin pohjalta tehtäviin valittiin Daniel Acquah, Mona Mannevuo, Johanna Raitis, Teija Rantala ja Jenni Tikkanen. Heidän kolmivuotiset kautensa alkavat 1. tammikuuta 2021.

– Onnittelen kovan kilpailun läpikäyneitä uusia tutkijatohtoreitamme ja toivotan heidät tervetulleiksi huippututkimusta edistävään poikkitieteelliseen tutkijayhteisöömme, TIASin johtaja, professori Martin Cloonan sanoo.

TIASin uudet tutkijatohtorit

Daniel Acquah työskentelee tällä hetkellä tutkijatohtorina Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja erikoistutkijana Eurooppa-tutkimuksen instituutissa Vrije Universiteit Brusselissa. Acquah pureutuu TIAS-tutkimushankkeessaan Technical Assistance as an Enabler of the Global Constitutionalization of Intellectual Property Norms immateriaalioikeuksien konstitutionalismikehitykseen kehitysmaissa. 

Mona Mannevuo toimii tällä hetkellä tutkijana Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -konsortiossa. Mannevuon tutkimusintresseihin lukeutuvat muun muassa tieteen ja teknologian tutkimus, kybernetiikka ja neurotieteiden historia. Hänen TIAS-hankkeensa on Organising the Disorganised: Social Engineering in Post-War Finland, 1945–1955. Mannevuon suomalaisen tehokkuusajattelun historiaa ruotiva teos Ihmiskone töissä. Sotienjälkeinen Suomi tehokkuutta tavoittelemassa (Gaudeamus, 2020) julkaistiin aiemmin tänä syksynä.

Johanna Raitis on työssään kansainvälisen liiketoiminnan tutkijatohtorina Turun kauppakorkeakoulussa perehtynyt muun muassa organisaatioiden identiteettiin, arvoihin, paikallisuuteen ja kestävyyteen liittyvään problematiikkaan. Näihin kysymyksiin Raitis pureutuu myös TIAS-hankkeessaan Companies with Social Value: Various Perspectives on Local Roots and Global Business.

Teija Rantala työskentelee parhaillaan tutkijatohtorina Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella. Rantalan tutkimusintressejä ovat muun muassa feministinen kehopolitiikka, välittämisen (huolenpidon) etiikka ja lisääntymisetiikka. Näitä teemoja Rantala tarkastelee myös TIAS-hankkeessaan Embodied Reproductive Politics, Arts-based Methods and Former Conservative Laestadian Women

Jenni Tikkanen työskentelee tällä hetkellä erikoistutkijana INVEST-lippulaivahankkeessa. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät koulutussosiologiaan, nuorisotutkimukseen, elämänkulkututkimukseen sekä kansainväliseen vertailevaan koulutustutkimukseen. Tikkanen tarkastelee TIAS-hankkeessaan Riding High or Hanging on for Dear Life? sitä, miten sosiaalinen epätasa-arvo sekä riskien ja mahdollisuuksien epätasainen jakautuminen materialisoituvat nuorten ”objektiivisissa” elämänkuluissa ja ”subjektiivisissa” elämäntarinoissa Suomessa, Euroopassa ja Australiassa.

Humanistisen tiedekunnan, kasvatustieteiden tiedekunnan, oikeustieteellisen tiedekunnan, Turun kauppakorkeakoulun ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteisessä tutkijakollegiumissa työskentelee parhaillaan 27 tutkijaa. 

Tutkijakollegiumissa tehtävää tutkimusta esitellään Turun kaupunginkirjastossa 7.10. alkaneessa luentosarjassa. Luentosarjan ohjelmaan voi tutustua kollegiumin verkkosivustolla

Luotu 19.10.2020 | Muokattu 11.05.2021