Turun yliopiston kevään valintakoejärjestelyiden tiedot

30.04.2020

Yliopistojen kevään perinteiset valintakokeet on korvattu koronatilanteen vuoksi vaihtoehtoisilla valintatavoilla. Kaikki hakukohdekohtaiset tiedot Turun yliopiston kevään muuttuneista valintatavoista julkaistaan 30.4. yliopiston www-sivuilla. Hakijoille ilmoitetaan muuttuneista valintatavoista myös sähköpostitse.

> Turun yliopiston hakukohdekohtaiset tiedot päivitetään koontisivulle 30.4. aikana

Kaikki Turun yliopistoon hakeneet saavat tiedon muuttuneista valintatavoista Opintopolkuun ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Suomalaisyliopistot ovat linjanneet, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti. Perinteisiä valintakokeita on korvattu muun muassa sähköisillä etänä suoritettavilla valintakokeilla, suullisilla kokeilla, palautettavilla tehtävillä ja todistusvalinnan laajentamisella. Valintakokeet ovat pääosin kaksivaiheisia, jolloin ensimmäinen vaihe karsii siinä parhaiten menestyneet hakijat toiseen vaiheeseen. Karsintavaihe toteutetaan pääsääntöisesti etänä sähköisellä alustalla. Toinen vaihe voidaan toteuttaa etänä tai pieninä, kampuksella suoritettavina koetilaisuuksina.

– Opiskelijavalinnat järjestetään ottaen huomioon kunkin alan erityispiirteet ja pitäen kiinni alakohtaisista yhteisvalinnoista. Yhteistyö yliopistojen välillä valintoja uudelleen suunniteltaessa on ollut tiivistä ja toivoisin, että saamamme opit digitaalisten kokeiden pitämisestä hyödyttäisivät myös tulevien vuosien valintoja. Odotamme innolla uusia opiskelijavalintoja ja toivotan menestystä kaikille hakijoillemme, Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn kertoo.

Turun yliopisto rikkoi yhteishaussa ensi kertaa yli 30 000 hakijan rajan. Turun yliopisto on kasvattanut hakijamääriään tasaisesti joka vuosi. Valtaosassa Turun yliopiston hakukohteissa hakijamäärissä oli tänä vuonna kasvua ja niissä, joissa hakijamäärät pienenivät, laskut ovat olleet varsin maltillisia. 

Luotu 30.04.2020 | Muokattu 07.05.2020