Tutkimus etsii keinoja parantaa maahanmuuttajien parissa tehtävää lastensuojelua

13.08.2021

Tutkijat ryhtyvät selvittämään maahanmuuttajien parissa tehtävän lastensuojelun erityiskysymyksiä. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtamassa hankkeessa Turun yliopiston sosiaalityön tutkijat keskittyvät maahanmuuttotaustaisten lapsiperheiden vanhempien ja nuorten kokemustiedon keräämiseen ja analysointiin.

Tutkimuksessa selvitetään, minkälaista asiantuntijuutta lastensuojelun sosiaalityössä tarvitaan, jotta palvelutarpeen arviointi ja käytettävät menetelmät vastaavat maahanmuuttajaperheiden tarpeisiin ja noudattavat Lasten oikeuksien sopimusta.

Tutkimus pääsee käyntiin, kun sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 420 554 euron valtionavustuksen tutkimushankkeelle. Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä (LAMPE) -tutkimus toteutetaan vuosina 2021–2023. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Turun yliopiston lisäksi hanketta ovat toteuttamassa Siirtolaisuusinstituutti, Itä-Suomen yliopisto sekä SONet Botnia.

Aiempi kansainvälinen tutkimus osoittaa, että maahanmuuttotaustaiset lapset ja nuoret ohjautuvat erityisesti sijaishuoltoon valtaväestöä todennäköisemmin.

– Aiomme nyt tutkia maahanmuuttajien parissa tehtävän lastensuojelun erityiskysymyksiä, kuten vanhempien taustoihin liittyviä lasten sijoittamiseen johtavia riskitekijöitä, kotoutumisajan lastensuojelua, turvapaikanhakijoina tulleiden perheiden ja yksin alaikäisinä tulleiden lastensuojelua, sijaishuoltoa ja toisen sukupolven erityiskysymyksiä, tutkimuksen johtaja, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön yliopistonlehtori Kati Turtiainen kertoo.

Turun yliopiston sosiaalityön tutkijoiden osuutena hankkeessa on haastatella erilaisissa elämäntilanteissa ja maahanmuuton jälkeisissä vaiheissa olevien lapsiperheiden vanhempia ja aikuistuneita nuoria. Näin saadaan tietoa heidän palvelutarpeistaan ja -kokemuksistaan.

– Turun yliopiston sosiaalityön oppiaineessa uusi tutkimushanke linkittyy aiempaan lastensuojelun ja monikulttuurisen sosiaalityön tutkimukseen tuoden merkittävän resurssin ajankohtaiselle ja vähän tutkitulle sosiaalityön erityisalueelle, sosiaalityön professori Merja Anis kertoo.

Rahoitusta saatiin nyt vasta toista kertaa haettavana olleesta uudesta, yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen valtionrahoituksesta. Turun yliopiston sosiaalityön tutkijoille molemmat hakukierrokset ovat tuottaneet tulosta. Keväällä tutkijat saivat rahoituksen Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuus -hankkeelle.

Opas auttaa viemään tulokset heti osaksi lastensuojelutyötä

Uudet, tutkimukseen pohjaavat tiedot ovat tarpeen kehitettäessä monikulttuuristuneessa toimintaympäristössä tapahtuvaa lastensuojelua. Turtiaisen mukaan pohjoismaisten palveluiden universaali logiikka ei aina vastaa maahanmuuttajien tarpeita. Pakolaistaustaisten asiakkaiden erityiskysymyksiä ovat esimerkiksi vanhempien ja lasten eritahtinen kotoutuminen ja traumatausta sekä sosiaalityön käytännöissä kansainvälisen yhteistyön tarve ja kulttuuriset kysymykset työskentelyssä.

Tutkimus tuottaa tieteellisten artikkelien rinnalla myös sosiaalipalveluiden heti käyttöön otettavaksi soveltuvia tuloksia. Hankkeella luodaan myös perustaa lastensuojelun sosiaalityön tutkimuspohjaisen tietoperustan pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Hankkeessa luodaan Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajien parissa tehtävässä sosiaalityössä -digitaalinen opas, joka liitetään osaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Lastensuojelun käsikirjaa. Hankkeessa laaditaan materiaali- ja tehtäväpaketti, joka sisältää esimerkiksi artikkeleja ja podcasteja, jotka ovat kuntien sosiaalityöntekijöiden, muiden verkostojen ja kouluttajien käytössä. Hankkeessa järjestetään myös työpajoja osatoteuttajien sekä yhteistyötahojen verkostoja hyödyntäen.

Tutkimuksen yhteistyökumppaneita ovat THL, Pelastakaa Lapset ry:n ”Perheenä Suomessa” (USRA) -hanke, Jyväskylän, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Vaasan kaupungit sekä Soiten kuntayhtymä.

Luotu 13.08.2021 | Muokattu 13.08.2021