Utopiaako? -projektin työpajat tuovat nuoret yhteen harjoittelemaan yhteiskunnallista vaikuttamista

31.03.2021

Yli 700 toisen asteen opiskelijaa Varsinais-Suomesta on mukana taidetta ja tiedettä yhdistelevissä etätyöpajoissa 6.4.–5.5.2021.

Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian opiskelijat ja opettajat tuottavat toisen asteen opiskelijoille huhti–toukokuussa 2021 elämyksellisiä taidelähtöisiä työpajoja ympäristökysymyksistä, rakentavasta vuorovaikutuksesta ja osallisuudesta yhteiskunnassa.

Projektin työpajoissa korostetaan, että se, millainen tulevaisuus toteutuu, riippuu teoistamme ja valinnoistamme nykyhetkessä. Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien näkeminen auttaa henkilökohtaisen tulevaisuususkon kasvua.

Alun perin lähitapaamisina suunnitellut pajat on koronatilanteessa muutettu etäyhteydellä toteutettaviksi. 

– Korkeakouluopiskelijat ovat valmistaneet monialaisissa tiimeissä viisi erilaista työpajaa, joissa osallistujat pääsevät muun muassa dubbaamaan elokuvia, luomaan omia heimojaan ja tekemään runoja sanomalehtiartikkeleista. Tiimeissä on ollut opiskelijoita esimerkiksi tulevaisuuden tutkimuksesta, oikeustieteestä, kasvatustieteestä, kuvataiteesta, mediasta ja teatterista. Yhteistyön tuloksena vaikeista ja monimutkaisista kysymyksistä on saatu innostavia ja osallistavia, kertoo projektikoordinaattori Sari Torvinen Turun yliopistosta. 

Utopiaako? on Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston suurhanke, jonka toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto.
 

Luotu 31.03.2021 | Muokattu 31.03.2021