Avoimen yliopiston opinnot hyödyksi tutkintoon tähtääville

07.12.2022

Jos tavoitteenasi on hakea yliopistoon, ota selvää erilaisista, sinulle sopivista hakumahdollisuuksista. Yliopistoon on monta reittiä!

Jos haluat tutustua tutkinto-opintoihin etukäteen ja varmistua oman alasi valinnasta, avoin yliopisto-opetus tarjoaa siihen monia mahdollisuuksia, myös joustavasti verkko-opintoina. Opinnot voivat avata mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen väylän tai maisterihaun kautta.

Opintojen suorittaminen avoimessa yliopistossa ei vaikuta hakijan ensikertalaisuuteen. Voit hakea yliopistoon samalla kertaa yhteishaussa ja erillishaussa, mutta samana lukukautena voit ottaa vastaan vain yhden tutkintoon johtavan opiskelupaikan. Avoimen väylän haussa edellytettävät opinnot voit hyväksyttää osaksi tutkinto-opintojasi ja siten nopeuttaa valmistumistasi.

Todistusvalinta ja valintakokeet tutuimpia hakutapoja

Yliopiston tutkinto-opiskelijaksi voit hakea yhteishaussa todistusvalinnalla ja valintakokeiden kautta, jos sinulla on yleinen korkeakoulukelpoisuus ja hyvä suomen kielen taito. Tiettyihin koulutuksiin on mahdollista päästä myös lukion suoravalintaväylän tai muun erityisen valinnan kautta.

Sosiaalitieteiden valintakoevalinta toteutetaan kurssivalintana: hakijan tulee osallistua Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen avointen yliopistojen yhteiselle Yhteiskunta tänään, kevät 2023 -verkkokurssille 15.3. - 12.5.2023. Koulutukseen haetaan Opintopolussa ja lisäksi hakijan tulee ilmoittautua verkkokurssille avoimen yliopiston kautta. Kurssi on maksuton. Kurssin suorittamisen jälkeen kukin yliopisto lähettää osallistujille tiedon, onko tullut kutsutuksi näyttökokeeseen tai valintahaastatteluun. Sosiaalitieteiden koulutukseen voi hakea myös avoimen väylän haussa.

Avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen väylä tarkoittaa sitä, että tutkinto-opiskelijaksi voi hakea avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Hakukohteissa voidaan hyväksyä myös erillisellä opinto-oikeudella suoritetut opinnot. Hakukelpoisuus ja valintaperusteet vaihtelevat tutkinto-ohjelmittain. Tiedekunnat valitsevat opiskelijat yleensä opintojen määrän ja opintomenestyksen perusteella. Haussa voidaan käyttää myös muita valintakriteerejä.

Avoimen väylän haku on kerran vuodessa yliopistojen yhteisessä erillishaussa. Poikkeuksena ovat kasvatusalan hakukohteet, joihin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa. Avoimen yliopiston opintoja voi nyt hyödyntää myös opettajankoulutuksiin haettaessa. Opettajankoulutusten hakukohteisiin voi saada kutsun soveltuvuuden arviointiin avoimen yliopiston opintojen perusteella.

Turun yliopistossa on avoimen väylän hakukohteita kaikissa tiedekunnissa, v. 2023 haussa yhteensä 37 tutkinto-ohjelmaan. Kaikkiin koulutuksiin – kuten psykologiaan, logopediaan ja sosiaalityöhön - ei ole väylän hakua, ja lääketieteellisessä tiedekunnassa voi hakea vain terveystieteiden koulutukseen. Ympäristötieteen koulutukseen (LuK-tutkinto) voi hakea ainoastaan avoimen väylän kautta. Vuoden 2023 opiskelijavalinnassa voidaan avoimen väylän haussa valita yhteensä hieman yli 200 opiskelijaa.

Avoimen väylän haku on tarkoitettu yleensä niille, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa tai opiskelupaikkaa korkeakoulussa. Useissa valinnoissa ensikertalaiset ovat etusijalla, oikeustieteessä on kiintiö ensikertalaisille hakijoille.

Avoimen väylän haussa voi hakea pohjakoulutuksesta riippumatta. Poikkeuksena ovat teknillisen tiedekunnan ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä osa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakukohteista, joissa hakijoilta edellytetään yleistä korkeakoulukelpoisuutta. Terveystieteiden koulutuksen haku on tarkoitettu alan amk-tutkinnon suorittaneille.

Hakijoilta vaadittavien opintojen määrä vaihtelee vähintään 15:stä 85 opintopisteeseen. Ota huomioon, että valituksi tuleminen edellyttää yleensä vähimmäismäärää enemmän opintoja. Hauissa voidaan hyväksyä myös muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaisia opintoja, mutta oikeustieteen väylän haussa hyväksytään vain Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaiset opinnot, samoin Turun kauppakorkeakoulun haussa pääosin vain sen opetussuunnitelman mukaiset opinnot.

Kiinnostuitko avoimen väylästä? - Tutustu tarkoin hakukelpoisuutta ja valintaperusteita koskeviin ohjeisiin. Jos olet jo suorittanut avoimia yliopisto-opintoja, tarkista, voitko hakea kevään 2023 opiskelijavalinnassa. Matemaattis-luonnontieteellisen ja teknillisen tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun hakukohteiden valintaperusteet on hyväksytty myös vuodelle 2024, joten voit aloittaa opintojen suorittamisen hyvissä ajoin. Muilta osin väylän valintatiedot julkaistaan viimeistään ensi vuoden lokakuussa. Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa voit opiskella monia väylän hakuun sopivia opintoja joustavasti verkossa..

Maisterihaku aiemman tutkinnon suorittaneille

Jos olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon – esimerkiksi AMK-tutkinnon tai alemman yliopistotutkinnon – sinulla voi olla mahdollisuus hakea suoraan suomenkielisiin maisteriopintoihin. Hakuun soveltuva korkeakoulututkinto määritellään hakukohdekohtaisesti. Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa ja valintaperusteiden mukaiset opinnot, jotka voivat sisältyä joko aiemmin suoritettuun tutkintoon tai ne on voitu suorittaa tutkinnosta erillisinä opintoina.

Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa voi suorittaa perus- ja aineopintoja, jotka sopivat esimerkiksi kasvatustieteiden, sosiaalipolitiikan, sosiaalityön, poliittisen historian, valtio-opin, historian ja arkeologian sekä median, musiikin ja taiteen tutkinto-ohjelmien maisterihakuihin. Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan sekä historian opinnot voi suorittaa kokonaan verkossa – opiskelu onnistuu myös työn ohella. Tiesitkö, että kulttuurihistorian ja mediatutkimuksen FM-tutkinnot voi suorittaa vain Turun yliopistossa. 

Perehdy myös kansainvälisiin maisteriohjelmiin!

Tutustu hakumahdollisuuksiin ja kysy lisää

Hakeminen Turun yliopistoon -sivuilta löydät tietoa eri hakutavoista ja -kohteista, hakuaikoja ym. koskevia ohjeita ja linkit Opintopolkuun. Avoimen väylä -sivulle on koottu ohjeita myös hakuun sopivien opintojen suorittamisesta.

Lisätietoja saat hakijapalveluista ja tiedekuntien opintoneuvojilta. Avoimen yliopiston opintojen suorittamisesta voit kysyä opintoneuvojalta ja opintokohtaisesti opintojen suunnittelijoilta.

Luotu 07.12.2022 | Muokattu 10.12.2022