Eila Lindfors ja Brita Somerkoski palkittiin ansiokkaasta työstä oppilaitosturvallisuuden edistämiseksi

22.03.2024

ONNI-hankkeen johtajalle ja erikoistutkijalle myönnettiin ansiomitalit oppilaitosturvallisuuden kehittämistyöstä.

Pelastusalan työntekijä palkitsee kaksi naista.

ONNI-hankkeen Helsingissä 12.3.2024 järjestämä loppuseminaari huipentui palkitsemistilaisuuteen, jossa hankkeen johtaja, professori Eila Lindforsille ja erikoistutkija Brita Somerkoskelle luovutettiin Suomen pelastusalan keskusjärjestön ansiomitalit. 

Mitalien myöntöperusteena oli Lindforsin ja Somerkosken esimerkillinen työ oppilaitosturvallisuuden, turvallisuuskasvatuksen sekä opettajaopiskelijoiden turvallisuusosaamisen kehittämiseksi. Lindfors ja Somerkoski ovat muun muassa koordinoineet useita turvallisuutta edistäviä hankkeita, olleet aktiivisia toimijoita oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkostossa ja käsitelleet ansiokkaasti oppilaitosturvallisuutta useissa tutkimusjulkaisuissaan jo yli 10 vuoden ajan.

Ansiomitalit luovutti tilaisuudessa Satakunnan pelastuslaitoksen vastuualuejohtaja Mikko Puolitaival. Puheessaan hän korosti Lindforsin ja Somerkosken edistämän muutoksen merkittävyyttä. Turun yliopiston johtamien lukuisten turvallisuushankkeiden tutkimustulokset koskettavat laajasti sekä kansallista että kansainvälistä tiedeyhteisöä. Yliopistolle perustettu turvallisen oppimisympäristön ja työturvallisuuden tutkimusteema tuottaa säännöllisesti uusia opinnäytetöitä ja tutkimusta oppilaitosturvallisuuden viitekehyksessä.

Lisäksi turvallisuushankkeissa on tehty läheistä yhteistyötä myös pelastuslaitoksen kanssa vuosien aikana. Yhteistyön jatkuvuutta on varmistettu sopimalla yliopiston ja pelastuslaitoksen välille virallinen yhteistyösopimus. 

Puolitaival sanoo olevansa erittäin tyytyväinen Satakunnassa muodostuneeseen pelastuslaitoksen ja yliopiston kumppanuuteen.

– Yhteistyö keskittyy turvallisuuskasvatuksen ja oppilaitosturvallisuuden kehittämiseen sekä hanketyöhön. Toivon tämänkaltaisen mallin laajenevan myös muualle Suomeen.

Luotu 22.03.2024 | Muokattu 22.03.2024