Emil Aaltosen säätiöltä kaksi projektiapurahaa Turun yliopiston tutkimusryhmille

27.11.2020

Emil Aaltosen säätiön hallitus on tehnyt päätökset vuoden 2020 projektiapurahoista. Turun yliopistosta kaksi tutkimusryhmää sai 200 000 euron projektiapurahan.

Emil Aaltosen säätiö jakoi vuoden 2020 projektiapurahoja yhteensä 1 800 000 euroa. Apurahoja jaettiin yhteensä yhdeksälle tutkimusryhmälle.

Kaksivaiheisen hakuprosessin ensimmäisellä kierroksella säätiölle toimitettiin 421 hakemusta, joista valittiin toiselle hakukierrokselle 23 hakemusta. Turun yliopistosta apurahan saivat FT Erkki Kankare ja VTT Juha Ylisalo.

Kankareen projekti on nimeltään Luhistumissupernovat kirkkaissa infrapunagalakseissa. Projektin tavoitteena on tutkia kirkkaissa infrapunagalakseissa räjähtäviä luhistumissupernovia ja johtaa tarkasti näistä galakseista löytymättä jäävien supernovien osuus. Uusien tähtien muodostuminen ja massiivisten tähtien verrattain lyhyiden elinkaarien päättävien luhistumissupernovien esiintyminen ovat suoraan yhteydessä toisiinsa, mutta havainnot näiden runsauksien välillä ovat kuitenkin ristiriidassa. Merkittävin syy tähän vaikuttaa olevan se, että jotkut supernovat jäävät löytymättä tiettyjen efektien takia. Efektit liittyvät tähtienvälisen pölyn valoa himmentävään ekstinktioon sekä emogalaksien taustaluminositeetin suureen kontrastiin. Nämä efektit ovat kaikkein merkittävimpiä kirkkaissa infrapunagalakseissa, jotka dominoivat koko maailmankaikkeuden kosmista tähtiensyntyhistoriaa.

Ylisalo sai apurahan Vaalilupauksen elinkaari monipuoluedemokratiassa -tutkimusprojektille. Projektissa tutkitaan puolueiden vaalilupausten taustoja, vaikutuksia ja merkitystä Suomen poliittisessa elämässä. Tällä hetkellä Suomen puolueiden vaalilupauksista on vain vähän tutkimukseen perustuvaa tietoa. Projektissa yhdistyvät filosofian ja valtio-opin lähestymistavat. Siinä selvennetään vaalilupausten sitovuutta tilanteissa, joissa päätökset seuloutuvat puolueiden välisissä neuvotteluissa, tarkastellaan vaalilupausten vaikutuksia hallitusohjelmiin ja politiikan lopputuloksiin sekä tutkitaan vaalilupausten taustoja. Tulokset auttavat ymmärtämään vaalilupausten roolia myös muissa monipuoluejärjestelmissä.

Luotu 27.11.2020 | Muokattu 27.11.2020