Ihmisten ja Itämeren pyöriäisten suhdetta käsittelevälle tutkimushankkeelle rahoitusta Weisell-säätiöltä

03.03.2022

Weisell-säätiö on myöntänyt rahoitusta Turun yliopistossa toteutettavalle ihmisten ja Itämerellä elävien pyöriäisten välistä suhdetta käsittelevälle hankkeelle vuosille 2022–2023. Poikkitieteellisessä hankkeessa kerätään tietoa ihmisten ja pyöriäisten jaetusta menneisyydestä 1800-luvulta nykyaikaan.

Mereen, ympäristöön, tutkimukseen ja koulutukseen liittyviä hankkeita tukeva Weisell-säätiö on myöntänyt rahoitusta Turun yliopistossa toteutettavalle, ihmisten ja Itämeren pyöriäisten välisen pitkän aikavälin suhteen tutkimukseen keskittyvälle Pyöriäismuistoja-hankkeelle. Rahoituksen suuruus on 44 000 euroa ja se on myönnetty vuosille 2022–2023. Tutkimushanketta johtaa FT, dosentti Otto Latva Turun yliopiston humanistisesta tiedekunnasta.

Pyöriäismuistoja-hankkeessa kerätään tietoa ihmisten ja nykyään äärimmäisen uhanalaisten Itämeren pyöriäisten yhteisestä menneisyydestä Suomen merialueella 1800-luvulta nykyaikaan. Tutkimusaineistoa kerätään haastattelemalla Suomen saaristoalueen asukkaita sekä käymällä läpi historiallista aineistoa, kuten sanoma- ja aikakauslehtiä sekä arkistomateriaalia. Aineistoa tutkitaan hankkeessa poikkitieteellisesti yhdessä humanistien ja luonnontieteilijöiden kanssa.

- Hanke keskittyy ihmisen ja merellisen biodiversiteetin poikkitieteelliseen tutkimuksen. Näin se tukee merkittävällä tavalla myös Turun yliopiston Luonnon monimuotoisuus - ja Meri ja merenkulku -strategioita, sanoo Latva.

Pyöriäismuistoja-hanke tekee tiivistä yhteistyötä pyöriäisen suojelusta ja seurannasta vastaavien ympäristöministeriön ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Hanke toimii myös osana Latvan johtamaa projektia Kadonneet, uhanalaiset ja saapuneet lajit – Ihmisten suhde Itämeren muuttuvaan biodiversiteettiin (HumBio), jota Suomen Akatemia rahoittaa 2021–2025. 

Pyöriäismuistoja-hanke toteutetaan Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella.

Hankkeen verkkosivut avataan syksyllä 2022, jolloin tutkimushankkeen toiminta alkaa.

Lisätietoja:

Otto Latva
onilat@utu.fi
050 328 9846

https://www.utu.fi/fi/ihmiset/otto-latva

Luotu 03.03.2022 | Muokattu 03.03.2022