Kuvituskuvassa nuorempi henkilö työntää vanhempaa henkilöä pyörätuolissa kauniissa maisemassa

Ikäihmisten asiat aiheena gerontologisen hoitotieteen päivässä

05.03.2021

Gerontologisen hoitotieteen päivä kokosi alan toimijat yhteen verkon välityksellä 3.3.2021. Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen vuosittain järjestämä tapahtuma tarjoaa tutkimusperustaista tietoa ikääntyneisiin liittyvistä teemoista, monesta näkökulmasta.

Kuvakaappaus Suvi Sundgrenin esityksestä.

Gerontologisen hoitotieteen päivän tarkoituksena on tarjota ajankohtaista tutkittua tietoa, kokemuksia kentältä ja erilaisia näkökulmia – sekä kannustaa vilkkaaseen keskusteluun. Ohjelmassa olikin tarjolla laaja kattaus asiantuntijapuheenvuoroja niin laitoksen omilta tutkijoilta kuin vierailevilta puhujilta. Päivän puheenjohtajana toimi Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen gerontologisen hoitotieteen professori Riitta Suhonen

Päivän avasivat ikääntyneiden liikkumiseen ja kuntoutukseen keskittyneillä puheenvuoroillaan tohtorikoulutettava Noora Narsakka ja fysioterapeutti, TtM Anne Tevasaari hoitotieteen laitokselta.

Ministeri, emeritakansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila puolestaan kertoi erilaisista tavoista vaikuttaa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Anttila korosti tiedonvälityksen tärkeyttä ikäihmisistä huolehtimisessa ja kannusti myös tutkijoita vaikuttamaan rohkeasti eri kanavissa.

– Tehokas tiedottaminen ikäihmisille tärkeistä asioista poistaa pelkoja, tuo turvallisuutta ja hyvää oloa. Erityisesti nyt koronan aikana nämäkin asiat korostuvat entisestään. Ottakaa tiedotustoiminta yhdeksi tärkeäksi kehittämisen alueeksi, Anttila haastoi.

Ikääntyvien elinympäristöjä ja niissä huomioitavia seikkoja käsittelivät puheenvuoroissaan tutkija, MMT Erja Rappe Ikäinstituutista ja tohtorikoulutettava Niina Wahlroos hoitotieteen laitokselta.

Palveluiden laadun ja turvallisuuden näkökulmaa keskusteluun toi ylihoitaja, TtT Minna Ylönen, joka toimii potilasturvallisuuskoordinaattorina Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla. Palveluiden kilpailutuksessa huomioon otettavia asioita puolestaan valotti apulaisjohtaja, OTM Hanna Koskinen, Valtiokonttorin Kansalaispalveluista.

Erityisen ajankohtaisen aiheen kattaukseen toi THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa, joka kertoi kuulijoille iäkkäiden ihmisten tilanteesta korona-aikana. 

Gerontologisen hoitotieteen osaajille on tarvetta

Teemapäivän aihe on ajankohtainen, sillä hoitotieteen laitoksen gerontologisen hoitotieteen asiantuntija- ja johtamiskoulutukseen on kevään 2021 yhteishaussa lisätty 20 uutta aloituspaikkaa. 

Koulutusvolyymin lisäämisen tavoitteena on saada lisää korkean tason osaajia ikääntyneiden ihmisten palvelujärjestelmään ja hoitoon. Gerontologisen hoitotieteen asiantuntija- ja johtamisopintoja järjestetään Suomessa vain Turun yliopistossa.

Teemapäivässä koulutuslaajennusta koordinoiva tohtorikoulutettava Suvi Sundgren kertoi opinnoista ja kannusti kaikkia aiheesta kiinnostuneita hakemaan mukaan.

– Ikääntyneet ovat toimintakykyisempiä kuin ennen, mutta myös palvelujen tarvitsijoiden määrä kasvaa vuosittain. Yliopisto-opinnoilla voidaan vastata lisääntyneeseen palveluiden tarpeeseen ja tarjota tietoa sekä välineitä terveyspalveluiden sisällölliseen kehittämiseen, Sundgren korosti. 

Koulutukseen otetaan ammatillisen korkeakoulututkinnon suorittaneita, esimerkiksi sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja. Opinnot kestävät kolme vuotta. 

– Valmistuneet ovat työllistyneet erinomaisesti erilaisiin terveydenhuollon asiantuntija- ja johtamistehtäviin, Sundgren iloitsi. 

Luotu 05.03.2021 | Muokattu 05.03.2021