Yrittäjyyspäivä Joessa

Intoa!-yrittäjyystekokilpailu jälleen käynnissä – lukuvuoden 2019–2020 tekoa voi ehdottaa maaliskuun loppuun mennessä

25.11.2019

Turun yliopiston viides Intoa!-yrittäjyystekokilpailu käynnistyi yliopiston yrittäjyyspäivässä 25.11.2019. Lukuvuonna 2019–2020 kilpailun yhteistyökumppani on LähiTapiola Varsinais-Suomi.

Turun yliopiston yrittäjyystekopalkinto myönnetään jo viidettä kertaa kannustuksena ja tunnustuksena henkilölle tai tiimille, joka on onnistuneesti ja oma-aloitteisesti edistänyt yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa Turun yliopistossa. Palkinnon suuruus on 30 000 euroa, jonka lukuvuonna 2019–2020 sponsoroi Turun yliopiston yhteistyökumppani LähiTapiola Varsinais-Suomi. 

– LähiTapiola Varsinais-Suomi asiakkaitten omistamana paikallisena yhtiönä haluaa kannustaa yrittäjyyttä sekä yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa Turun yliopistossa. Talousalueemme kannalta on olennaisen tärkeää, että yrityksiä syntyy ja että ne menestyvät. On hienoa, että nykyään yliopisto-opiskelijat ovat entistä innostuneempia lähtemään yrittäjiksi ja että yliopistolla on (ja tulee jatkossakin olla) tärkeä merkitys tulevaisuuden yrittäjien kasvattajana, siksi onkin luonnollista sponsoroida yrittäjyystekokilpailua, toteaa toimitusjohtaja Olli Aakula LähiTapiola Varsinais-Suomesta.

– Kiitämme lämpimästi LähiTapiolaa yhteistyöstä, joka mahdollistaa sen, että voimme jälleen valita ja palkita yrittäjyysteon ja näin pitää esillä muun muassa yrittäjämäisyyden, yrittäjyyskoulutuksen ja innovatiivisen tutkimusyhteistyön merkitystä, sanoo Turun yliopiston rehtori Jukka Kola

Lukuvuonna 2019–2019 palkinto myönnettiin Turun yliopiston Rauman kampuksen toteuttamalle namibialaisten opettajankoulutukselle, joka on ensimmäinen toteutuva kanditutkintoon johtava tilauskoulutus Suomessa. 

Intoa!-yrittäjyysteko lanseeraus syksy 2019
Turun yliopiston rehtori Jukka Kola luovutti Intoa!-kilpailun tukijan kiertopalkinnon LähiTapiola Varsinais-Suomen toimitusjohtaja Olli Aakulalle yliopiston yrittäjyyspäivässä vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa 25.11.2019.

Kilpailu on käynnissä 31.3.2020 saakka

Palkittava teko voi liittyä esimerkiksi yrittäjyyskoulutukseen tai -kasvatukseen, työelämälähtöiseen koulutukseen, yrittäjämäisiin työtapoihin ja johtamiseen, innovatiiviseen ja luovaan tapaan toteuttaa elinkeinoelämäyhteistyötä tai edistää yrittäjyystietoutta monitieteisessä yliopistoyhteisössä. Palkinnon saajan tulee olla Turun yliopiston henkilökuntaan kuuluva henkilö tai ryhmä, jossa voi olla mukana myös opiskelijoita.

Tutustu hakuilmoitukseen ja ehdota tekoa lukuvuoden 2019–2020 Intoa!-yrittäjyystekopalkinnon saajaksi! 

Luotu 25.11.2019 | Muokattu 26.11.2019