EiR-ohjelman yrittäjät ja vetäjä

Lukuvuoden 2020–2021 Intoa!-yrittäjyystekopalkinto Turun kauppakorkeakoulun Entrepreneurs in Residence (EiR) -ohjelmalle

31.05.2021

30 000 euron Intoa!-yrittäjyystekopalkinto myönnettiin kevään yrittäjyyspäivässä Turun kauppakorkeakoulun Entrepreneurs in Residence (EiR) -ohjelmalle. Palkinto jaettiin yhteistyössä LähiTapiola Varsinais-Suomen kanssa. Vuodesta 2016 alkaen jaetun palkinnon avulla Turun yliopisto on tukenut yhdessä ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa yrittäjämäisiä tekoja yhteensä nyt jo lähes neljännesmiljoonalla.

Turun kauppakorkeakoulussa syksyllä 2020 lanseerattu Entrepreneurs in Residence (EiR) -ohjelma on valittu lukuvuoden 2020–2021 Intoa!-yrittäjyystekokilpailun voittajaksi. Voittajan valitsi kilpailun raati, johon tänä lukuvuonna kuuluivat rehtori Jukka Kola (Turun yliopisto), kehitysjohtaja Riitta Mustonen (Turun yliopisto), professori Jarna Heinonen (Turun yliopisto) ja toimitusjohtaja Olli Aakula (LähiTapiola Varsinais-Suomi). Yrittäjyystekopalkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa, jonka myöntää kilpailun yhteistyökumppani LähiTapiola Varsinais-Suomi. 

EiR-ohjelma toimii siltana Turun kauppakorkeakoulun ja yrittäjien välillä tuoden yrittäjät osaksi kauppakorkeakoulun toimintaa. Ohjelma edistää opiskelijoiden ja opettajien ymmärrystä yrittäjän arjesta ja yrittäjämäisestä toiminnasta ja muokkaa näin sekä opiskelijoiden että opettajien yrittäjyysasenteita. Yrittäjille ohjelma tarjoaa ikkunan yliopiston arkeen, akateemiseen elämään ja uuden tiedon tuottamiseen. Ohjelma on ainutlaatuinen Suomessa, ja yrittäjyyden oppiaine on kehittänyt sen Turun yliopistoon soveltuvaksi kansainvälisen esimerkin pohjalta.

- LähiTapiola Varsinais-Suomi on paikallisena elämänturvayhtiönä tukenut Intoa!-yrittäjyystekokilpailua, koska elinkeinoelämän ja yliopiston yhteistyö edesauttaa Turun talousalueen kehittymistä. Entrepreneurs in Residence -ohjelma vahvistaa yliopiston yhteyttä liike-elämään.  Monelle aloittelevalle opiskelijalle yrittäjyys voi näyttäytyä luontaisena vaihtoehtona tai päämääränä, minkä vuoksi yrittäjämäisen ajattelun edistäminen yliopistossa on tärkeää, kommentoi kilpailun yhteistyökumppani, LähiTapiola Varsinais-Suomen toimitusjohtaja Olli Aakula.

Palkinnolla raati haluaa antaa tunnustusta uudenlaiselle yritysyhteistyölle. Ohjelma systematisoi yrittäjien kanssa tehtävää yhteistyötä ja tuo yrittäjät osaksi yliopiston toimintaa.

-  Kaikilla kilpailuun vastaanotetuilla yrittäjyysteoilla oli omat vahvuutensa ja jatkokehittelyn mahdollisuutensa. Voittajan kohdalla huomioita herätti erityisesti sen skaalautuvuus myös muihin tiedekuntiin. EiR-ohjelma edistää hienosti yliopistomme yrittäjyyden tavoitteita ja vahvistaa Turun yliopiston profiilia yrittäjyysyliopistona, kertoo raadin puheenjohtaja, rehtori Jukka Kola.

Kilpailuraati myönsi myös kunniamaininnat kahdelle kilpailufinalistille yliopistolle merkittävästä toiminnasta. Terveyskampus Turun tutkimus-, kehitys- ja testauspalvelu TERTTU ja Turun yliopiston mentorointiohjelmat saivat raadilta tunnustusta hyvästä skaalautuvuudestaan ja hyödynnettävyydestään.

Turun yliopisto on tukenut Intoa!-kilpailun avulla yrittäjämäisiä tekoja yhteensä jo lähes neljännesmiljoonalla

Intoa!-yrittäjyystekokilpailun avulla Turun yliopisto on tukenut yhdessä ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa yrittäjämäisiä tekoja yhteensä jo 235 000 eurolla. Vuonna 2015 lanseerattuun kilpailuun on vastaanotettu vuosittain monipuolisia yrittäjyystekoja kaikilta eri aloilta. Palkitut yrittäjyysteot ovat liittyneet mm. tutkimuksen kaupallistamiseen, yrittäjyyskoulutukseen ja koulutusvientiin. Tutustu kaikkiin kilpailun voittajiin ja kunniamainittuihin osoitteessa https://www.yrittajyysyliopisto.fi/intoa/ 

Lukuvuosina 2019–2021 kilpailu on järjestetty yhteistyössä LähiTapiola Varsinais-Suomen kanssa, jota Turun yliopisto haluaa kiittää erinomaisesta yhteistyöstä. 

Katso Intoa!-kilpailun uusi esittelyvideo!

Luotu 31.05.2021 | Muokattu 03.06.2021