EiR-ohjelman yrittäjät ja vetäjä

Entrepreneurs in Residence

Entrepreneurs in Residence (EiR) on ohjelma, joka tuo yrittäjät monipuolisesti osaksi kauppakorkeakoulun toimintaa. Tiivis yhteistyömuoto hyödyttää molempia osapuolia. Ohjelma käynnistyi Turun kauppakorkeakoulussa syksyllä 2020.

EiR-ohjelman tavoitteena on lisätä yrittäjien konkreettista osallistumista ja läsnäoloa kauppakorkeakoulussa. Vastaavanlaista yrittäjien ja yliopiston välistä yhteistyöohjelmaa ei Suomessa ole.

Ohjelmaan valitut EiR-yrittäjät ovat tiedeyhteisön kunniajäseniä, jotka tarjoavat opiskelijoille ja tutkijoille kosketuspintaa käytännön yrittäjyyteen ja liiketoimintaan. Yrittäjät puolestaan pääsevät lähelle ajankohtaista akateemista tutkimusta ja uutta osaamista. Yrittäjille tarjotaan esimerkiksi etuoikeus päästä mukaan opiskelijoiden yritysyhteistyöprojekteihin tai tarjota opiskelijoille gradutoimeksiantoja. Alla voit tutustua tarkemmin osallistumis- ja yhteistyömuotoihin.

Ohjelman toteutuksesta Turun kauppakorkeakoulussa vastaa yrittäjyyden professori Jarna Heinonen.

Osallistumismuodot kauppakorkeakoulun toimintaan
 • Vierailuluennoitsijana toimiminen Turun kauppakorkeakoulun tilaisuuksissa.
 • Panelistina ja/tai tuomarina toimiminen Turun kauppakorkeakoulun opintojen yhteydessä olevissa tilaisuuksissa kuten liikeideakilpailuissa.
 • Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoiden ohjaaminen uusien liikeideoiden tunnistamisessa ja hyödyntämisessä.  
 • Mukanaolo ja tukeminen Turun kauppakorkeakoulun tutkimusprojekteissa 
 • Mielikuvan tukeminen Turun kauppakorkeakoulusta yrittäjyysmyönteisenä tiedekuntana ja yhteistyökumppanina.
 • Turun kauppakorkeakoulun ja sen eri ohjelmien puolestapuhujana toimiminen sekä yliopistossa että sen ulkopuolella. 
Toiminnalliset edut EiR-yrittäjille
 • Pääsy akateemisen tiedon ja osaamisen äärelle.
 • Näköalapaikka Turun yliopiston monitieteiseen tutkimusympäristöön ja sen tiedekuntiin.
 • Yliopiston tarjoama akateeminen tukiverkko.
 • Pääsy EiR-yrittäjille kohdennettuihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
 • Etuoikeus opiskelijoiden yhteistyöprojekteihin ja mahdollisuus saada tuoreita näkökulmia nuorilta tulevaisuuden lahjakkuuksilta.

Turun kauppakorkeakoulun EiR-yrittäjät

Hannu Aaltonen, CM-kauppias
Petri Hollmén, Lyyti Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja 
Jussi Karttila, Zefort Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja 
Noora Keskievari, OneMind Dogs Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja 
Sari-Anne Poikkijoki, Åma Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja 

CM-kauppias Hannu Aaltonen yrittäjänä

Lyyti Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Petri Hollmén yrittäjänä

Zefort Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Jussi Karttila yrittäjänä

OneMind Dogs Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Noora Keskievari yrittäjänä

Åma Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Sari-Anne Poikkijoki yrittäjänä

Dagsmark Petfood Oy:n perustaja ja sarjayrittäjä Laura Strömberg yrittäjänä

(Aiemmin EiR, parhaillaan Yrittäjyyden työelämäprofessori)