Itämeren makrolevien viljelyä ja käyttöä tutkiva GRASS-hanke viestii tutkimustuloksista ja osallistaa sidosryhmiä etätapaamisten avulla

11.11.2020

Turun yliopiston biokemian laitoksen elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen osasto on mukana EU-rahoitteisessa hankkeessa Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea (GRASS), joka tutkii mahdollisuuksia merilevien viljelyyn Itämeren alueella sekä selvittää levien käyttöä elintarvikkeiden ja rehun raaka-aineina. 

Lokakuun lopussa Elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen osasto järjesti GRASS hankkeesta kiinnostuneille sidosryhmille etätapaamisen, jossa esiteltiin paitsi Turun yliopiston ja Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) tuottamaa tutkimustietoa, viestittiin myös hankeen ulkomaisten yhteistyökumppanien tutkimuksesta. 

– Etäyhteydellä järjestetyssä sidosryhmätapaamisessa käsiteltiin muun muassa levien ravintoaineita ja bioaktiivisia yhdisteitä, erilaisiin levätuotteisiin liittyvää lainsäädäntöä, levien viljelymahdollisuuksia ja makrolevien ekologiaa ja kemiallista puolustusta Itämeressä, kertoo hanketta Turun yliopistossa koordinoiva Moona Rahikainen

Puhujina esiintyivät hankkeen tutkijoiden lisäksi professori Veijo Jormalainen Turun yliopiston biologian laitokselta ja tutkija Petri Vahteri Saaristomeren tutkimuslaitokselta. Lisäksi mukana oli kokki ja keittiömestari Ari Ruoho kertomassa kokemuksistaan Itämeren makrolevien käytöstä ravintolakeittiössä. 

Hankkeen osapuolet Itämeren alueelta tarkastelevat levän viljelyn edellytyksiä ja mahdollisuuksia eri näkökulmista koko Itämeren alueella ja vertailevat käytänteitä ja lupaprosesseja Itämeren alueen valtioissa. Osana hanketta esimerkiksi Tarton yliopiston ja Latvian akvaattisen ekologian instituutin tutkijat ovat tuottaneet karttoja, jotka visualisoivat levien kasvatusmahdollisuuksia sekä ympäristönäkökulmista, että merialueiden monipuolisen käytön kannalta.

– Nämä kartat kattavat koko Itämeren ja tarjoavatkin tietoa levän viljelymahdollisuuksista myös Suomen vesialueilla. Lisäksi hanke selvitti kuluttajien suhtautumista merilevätuotteisiin ja kiinnostusta Itämeren levien käyttöön kaikissa hankkeeseen osallistuneissa maissa, Rahikainen kertoo. 

Sidosryhmien osallistaminen ja tutkimustulosten viestintä onkin suuressa osassa GRASS-hankkeessa, joka tutkii Itämeren alueella vielä hyvin uutta ja huonosti tunnettua tuotantoalaa.

– Hankkeen osapuolet vastaavat GRASS-projektin tutkimustulosten viestinnästä omassa kotimaassaan esimerkiksi juuri sidosryhmätapaamisten kautta. Hankkeen suomalaiset kumppanit Turun yliopiston elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen osasto ja SYKE viestivätkin aktiivisesti koko hankkeessa tuotettua tietoa paikallisille sidosryhmille, niin että alan toimijat Suomessa pääsevät suoraan hyötymään kaikkien hankkeessa mukana olevien tutkimuslaitosten tuottamasta tutkimustiedosta. Lisäksi hankkeessa tuotetaan levänviljelyä ja levien käyttömahdollisuuksia sekä näihin liittyvää lainsäädäntöä käsittelevää ohjemateriaalia ja tietoiskuja alasta kiinnostuneille toimijoille ja paikallisille viranomaisille.

GRASS-hanke kestää 1.1.2019–31.8.2021 ja siinä on mukana 11 yhteistyökumppania Itämeren alueen maista. Turun yliopiston osaprojektia johtaa professori Baoru Yang. Suomesta hankkeeseen osallistuu lisäksi SYKE.

GRASS-hanke selvittää mahdollisuuksia ja menetelmiä makrolevien viljelyyn Itämeressä sekä levien viljelyyn ja käyttöön liittyvää lainsäädäntöä ja lupaprosesseja. Lisäksi GRASS-hankkeessa tutkitaan levien viljelyn sosioekonomista merkitystä ja suhdetta muuhun merenkäyttöön. Turun yliopiston osaprojekti puolestaan keskittyy makrolevien monipuolisiin mahdollisuuksiin elintarvikkeiden ja rehun raaka-aineina.  

Luotu 11.11.2020 | Muokattu 11.11.2020