Kasvokuva Jiang Jingwen.

Jingwen Jiangin väitöstutkimukselle palkinto

25.11.2021

Jingwen Jiang on palkittu ansiokkaasta väitöstutkimuksestaan. Palkinnon myönsi oppimisen pulmien tutkimiseen ja ratkaisemiseen keskittynyt Niilo Mäki -säätiö. Säätiö jakoi palkinnot 30-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi kahdelle väitöstutkimukselle, joissa on uudenlaisia yhtymäkohtia oppimista tai oppimisvaikeuksia käsittelevän tuoreen tutkimustiedon sekä käytännön välille.

Opettajankoulutuslaitoksella väitelleen Jingwen Jiangin tutkimus tarkastettiin Turun yliopistossa elokuussa 2019. Hänen väitöstutkimuksensa syvensi ymmärrystä opettajien tunnekokemuksista, tunteiden säätelystä, tunteiden ilmaisusta ja uskomuksista sekä niiden suhteesta siihen miten opettaja kannustaa oppilaita autonomiaan, osaamiseen sekä yhteenkuuluvuuteen.

Niilo Mäki -säätiö halusi palkita väitöstutkimuksia, joissa haettiin yhtymäkohtia tuoreen tutkimuksen ja käytännön välille. Jiangin tutkimuksen avulla voidaan edistää opettajien myönteisiä käsityksiä ja tunnekokemuksia sekä tehokasta opettajuutta, joiden avulla kyetään vastaamaan opiskelijoiden psykologisiin tarpeisiin. 

Jiangin rinnalla väitöskirjapalkinnon sai Maria Psyridou Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksesta. Palkinnolla Niilo Mäki -säätiö haluaa korostaa tutkimuksen tärkeää merkitystä käytännön opetustyön tukena ja kehittämisessä.

Jingwen Jiangin väitöskirjatutkimus Teachers’ emotions and beliefs: Intertwined with teachers’ support for students’ psychological needs kohdentui opettajan tunteiden, uskomusten ja kannustuksen, sekä oppijoiden autonomian, osaamisen ja yhteenkuuluvuuden keskinäisten suhteiden empiiriseen tarkasteluun. Tutkimuksessa havaittiin, että opettajien tunnekokemuksilla oli yhteys oppilaiden psykologisten tarpeiden tyydyttymiseen.

Maria Psyridou tarkasteli väitöskirjatutkimuksessaan Reading development from age 2 to 16: Divergent developmental pathways and their early identification lukutaidon ja lukemisen vaikeuksien kehittymistä aiempaa laajemmassa mittakaavassa.

Väitöskirjakilpailun voittajat palkittiin kutsuvieraille suunnatussa Niilo Mäki -säätiön sekä sen perustaman Niilo Mäki Instituutin 30-vuotisjuhlassa 17.11.2021.

Luotu 25.11.2021 | Muokattu 25.11.2021