Koneen Säätiöltä rahoitus metsään liittyviin tutkimuksiin Turun yliopiston tutkijoille

29.08.2023

Koneen Säätiö myönsi yhteensä 583 400 euroa rahoituksina Turun yliopiston tutkijoille metsään liittyviin tutkimuksiin. Rahoituksen saivat professori Minna Maijala työryhmineen, dosentti Nora Schuurman, filosofian tohtori Aila Mustamo ja professori Sara Sintonen.

Koneen Säätiö julkisti toukokuussa 2023 Metsän puolella -avauksen, joka rahoittaa syvällisiä, oivaltavia ja rohkeita hankkeita metsään liittyvistä aiheista. Avauksen tavoitteena on lisätä moniäänistä yhteiskunnallista keskustelua metsien monista merkityksistä ja tuoda esiin ääniä, jotka eivät ole päässeet kuuluviin metsäkeskusteluissa.

Professori Minna Maijala kieli- ja käännöstieteiden laitokselta sai työryhmineen 217 400 euron rahoituksen hankkeelle, jossa tutkitaan suomalaisten metsätoimijoiden viestinnän diskurssimalleja ja parannetaan sekä suuren yleisön että päättäjien mahdollisuuksia ymmärtää niitä. Tutkimuksessa tuotetaan ekolingvistisen tutkimuksen avulla myös kestävämpiä, alkuperäiskansojen luontosuhteesta nousevia diskurssimalleja tulevaisuuden metsäkeskustelun rakentamiseksi. Hankkeen muut jäsenet ovat Salla-Riikka Kuusalu, Attila Krizsán ja Veronika Laippala.

Dosentti Nora Schuurman historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitokselta sai 197 000 euron rahoituksen hankkeelle, jossa tutkitaan metsää eläinten kanssa jaettuna monilajisena kotina. Poikkitieteellinen hanke haastaa rohkeasti ihmiskeskeisen ymmärryksen kodista ja kytkee arjen metsäsuhteen osaksi ihmisten ja eläinten välisten suhteiden verkostoja ja vuorovaikutusta. Tutkimus perustuu muistitietoaineistoon, sosiaalisen median aineistoihin sekä videoiduin kävelyhaastatteluin toteutettavaan monilajiseen etnografiaan. 

Historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitoksen filosofian tohtori Aila Mustamolle myönnetiin 113 000 euron rahoitus tutkimukseen, jossa selvitetään metsän ja kansallisen ääriajattelun kohtaamisia suomalaisessa black metal -alakulttuurissa 2020-luvulla. Black metal -musiikiissa luontoa on kuvattu 1990-luvulta asti kansallisromantiikan hengessä korostaen synkkiä metsiä, jylhiä vuoria, talvea ja pimeyttä. Viime vuosina black metal -yhteisössä on noussut esiin uudenlaista ympäristöajattelua, jossa otetaan kantaa ajankohtaisiin ympäristöongelmiin ja jolla näyttäisi olevan yhteys kansallismieliseen ääriajatteluun. Tutkimuksen kautta päästään käsiksi pinnan alla oleviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin, joita ei vielä käydä valtajulkisuudessa.

Professori Sara Sintonen opettajankoulutuslaitokselta sai 56 000 euron rahoituksen tutkimushankkeelle, jonka tavoitteena on nostaa lasten ääni mukaan metsäkeskusteluun. Lasten metsä -nimellä kulkeva tutkimus lisää tietämystämme ja ymmärrystämme esiopetusikäisten lasten metsään liittämistä merkityksistä sekä metsäeskaritoiminnasta. Tutkimus tuo uutta laadullista ja syvää ymmärrystä lasten metsämerkityksistä.

Luotu 29.08.2023 | Muokattu 29.08.2023