Kulttuurisuunnistelu-hankkeen kyselyssä etsitään kokemuksellista tietoa Porin Väinölästä

29.03.2021

Turun yliopiston maisemantutkimuksen Kulttuurisuunnistelu-hanke on avannut kyselyn Porin Väinölästä. Kysely on suunnattu asukkaiden lisäksi kaikille aluetta tunteville ja käyttäville. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva Väinölästä ja sen kehittämistarpeista.

Monipuolisella kyselyllä pyritään keräämään muun muassa kokemuksellista tietoa tutkimusalueesta. Vastaajille esitetään esimerkiksi vanhoja ja uusia valokuvia eri puolilta Väinölää muistojen ja kokemusten herättäjänä. Kyselyyn vastaavat pääsevät myös äänestämään Väinölään mahdollisesti tulevan yhteisöllisen taideteoksen muodosta ja sisällöstä.

Kysely on laadittu Maptionnaire-kyselytyökalulla, jossa paikkasidonnaista tietoa kerätään erilaisten karttapohjaisten kysymysten avulla. 

– Vastaaja pääsee esimerkiksi merkitsemään kartalle erilaisia tuntemuksia herättäviä paikkoja, kuten miellyttäviä tai pelottavia paikkoja. Kokemuksellisuuden esittäminen paikkatiedon avulla on humanistisen tutkimuksen näkökulmasta uutta ja kiinnostavaa, projektitutkija Katrina Virtanen sanoo.

– Tulemme esittämään tutkimustuloksia ja muita aineistoja erilaisilla kartoilla. Näin laadulliset aineistot ja tutkimustulokset tulevat osaksi alueen reittejä, joita pitkin alueen kehittämisen parissa on hyvä suunnistaa, tutkijatohtori Laura Seesmeri jatkaa.

Kysely on avoinna 3.5.2021 saakka. Jos tunnet Väinölää, voit vastata kyselyyn kokonaisuudessaan tai vain osaan sitä. Jokainen ääni, mielipide tai huomio on tutkimukselle tärkeä!

> Vastaa kyselyyn

Kulttuurisuunnistelu-hankkeessa tutkitaan Väinölää asuttuna alueena ja elettynä ympäristönä. Hanke on osa ympäristöministeriön Lähiöohjelmaa 2020–2022. Hanketta johtaa maisemantutkimuksen professori Maunu Häyrynen ja siinä työskentelevät tutkijatohtori Laura Seesmeri ja projektitutkija Katrina Virtanen. 

> Lue lisää Kulttuurisuunnistelu-hankkeen verkkosivustolta

> Kulttuurisuunnistelu Facebookissa ja ja Instagramissa

> Kulttuurisuunnistelu-hanketta koskeva uutinen Turun yliopiston verkkosivustolla

Luotu 29.03.2021 | Muokattu 30.05.2022