Turun kauppakorkeakoulu

Liikesivistysrahastolta 250 000 euron lahjoitus Turun yliopiston kauppatieteisiin

13.05.2022

Liikesivistysrahasto lahjoittaa kymmenelle suomalaiselle yliopistolle kauppatieteelliselle koulutusalalle yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Lahjoitusten jakoperusteina käytettiin yliopistojen akateemista menestystä tieteellisessä tutkimuksessa, niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta mitattuna ekonomien ja tohtorien lukumäärällä sekä Liikesivistysrahaston vastaanottamia lahjoituksia yliopistojen alueilta viimeisten 10 vuoden aikana.

Liikesivistysrahasto (LSR) on Suomen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin kasvua edistävä suomalaisten liikemiesten perustama rahasto, joka käyttää varojaan korkeampaa taloudellista sivistystä edistäviin tarkoituksiin ja vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen tukemalla kauppatieteellistä tutkimusta ja koulutusta sekä lisää tätä kautta käytännön liike-elämää palvelevaa asiantuntijuutta. Liikesivistysrahasto on ollut merkittävä lahjoittaja myös aiemmissa yliopistoja pääomittavissa valtion vastinrahakampanjoissa.

– Turun yliopistolle on erittäin tärkeää toimia tiiviissä yhteistyössä yhteiskunnan ja liike-elämän kanssa. Monialainen tutkimus ja koulutus ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa luovat mahdollisuuksia uusien innovaatioiden syntymiselle, kaupallistamiselle ja liiketoiminnan kehittämiselle. Yhteistyöllä rakennamme kestävää, elinvoimaista ja hyvinvoivaa suomalaista yhteiskuntaa, toteaa Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund kiittää Liikesivistysrahastoa kauppatieteisiin kohdennetusta tuesta.

– Liikesivistysrahasto osoitti jälleen kerran, että se on nimensä mukaisesti liikesivistyksen, eli liiketoimintaosaamisen kehittämisen asialla. Tämä merkittävä lahjoitus mahdollistaa sekä liiketoimintaosaamisen kivijalan että monitieteisten keihäänkärkiteemojemme tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistoimenpiteitä, toteaa dekaani Granlund.

Kesäkuun 2022 loppuun asti jatkuvalla vastinrahakaudella yliopistolle tehdyt lahjoitukset saavat valtion vastinrahan muodossa lisäkertoimen. Valtion vastinrahan myötä Turun yliopistolle tehdyn lahjoituksen vaikuttavuus lisääntyy entisestään. Lahjoituksen voi kohdistaa yliopistolle yleisesti tai jollekin koulutusaloista. Yliopistolle tehdyt vähintään 850 euron lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia.

Luotu 13.05.2022 | Muokattu 17.05.2022