Lounaistieto on vuoden 2023 ICT-teko

10.03.2023

Turun kauppakamarin ICT-valiokunta on myöntänyt vuoden 2023 ICT-teko-tunnustuksen Lounaistiedolle. Lounaistieto on Lounais-Suomen alueellinen tietopalvelu, joka ylläpitää monia toimintoja, kuten muun muassa tilastoanalyysejä ja karttapalvelua.

Lounaistietoa ylläpitää Varsinais-Suomen liitto yhdessä Turun yliopiston, Turun kaupungin, Åbo Akademin ja Satakuntaliiton kanssa.

– Lounaistiedon keskeisenä tavoitteena on kehittää avoimen tiedon ja paikkatiedon käytettävyyttä ja monipuolista hyödyntämistä sekä alueen toimijoiden yhteistyötä ja osaamista. Lounaistieto on onnistunut tässä tehtävässään erinomaisesti pitkäjänteisen työnteon kautta, kiittää Turun kauppakamarin ICT-valiokunnan puheenjohtaja, Lounea Yritysratkaisut Oy:n toimitusjohtaja Petri Syväjärvi

Lounaistieto on toiminut 2000-luvun alusta alkaen ja tehnyt tärkeää työtä paikkatiedon ja avoimen datan eteen.  Lounaistiedon tieto ja työkalut on suunniteltu ennen kaikkea asiantuntijoiden ja päättäjien työn tueksi. Palvelu sai alkunsa vuosituhannen taitteessa, kun Risto Kalliola Turun yliopistosta, Heikki Saarento Varsinais-Suomen liitosta ja Risto Rauhala silloisesta Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta näkivät tarpeen paikkatietoyhteistyölle, joka on jatkunut tähän päivään saakka.

–  Digitaalista paikkatietoa alkoi vuosituhannen vaihteessa olla enenevästi ammattilaisten saatavilla, mutta sen jakaminen oli vaikeaa. Brändinimellä ”Lounaispaikka” alkanut yhteistyö tähtäsi paikallisen osaamisen vahvistamiseen ja se toteutti maamme ensimmäisen alueellisen karttapalvelun. Kun verkkoon tuli muitakin karttapalveluita, yhteistyö painottui alueellisesti hyödylliseen tietoon. ICT-ala kehittyy niin nopeasti, että vain edellä juosten osoittaa hyödyllisyytensä, toteaa professori Kalliola.

Erityisen merkityksellisenä palkinnon myöntänyt raati pitää sitä, että data on avointa ja yhdenmukaista, jolloin siitä saatava kokonaishyöty on kaikkein suurin. Yksi Lounaistiedon vahvuus on tarjota koti datalle, jolla ei ole ylläpitäjää. Jos tehdään esimerkiksi luontokartoitus ja hanke loppuu, niin hankkeen data voi siirtyä Lounaistiedon ylläpidettäväksi.

– Olemme verkostotoimija, eli tuomme ihmisiä ja organisaatioita yhteen ja välitämme tietoa avoimen datan ja paikkatiedon hyödyistä. Lisäarvo avoimesta datasta syntyy sen hyödyntämisestä ja jatkojalostamisesta uusiin arvaamattomiinkin käyttötarkoituksiin. Siksi on tärkeää, että avoin data on helposti saatavilla, kuvailee Lounaistiedon tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, Varsinais-Suomen liitosta.

– Turun yliopistolle Lounaistieto on mahdollisuus tehdä tarvelähtöistä ja vaikuttavaa avointa tiedettä. Kysymys ei ole vain avoimesta paikkatiedosta ja digitaalisen teknologian uusista sovelluksista, vaan siitä millaista digitaalista yhteiskuntaa yliopistomme tutkijat ja opiskelijat pääsevät luomaan yhteiskunnassa tämän vuorovaikutuksen kautta. Olemme yhdessä Varsinais-Suomen liiton ja Lounaispaikan kanssa mukana juuri alkaneessa Paikkatiedon osaamiskeskuksessa (LIH) ja maaliskuun lopussa järjestämme Turussa ensimmäisen Open House tilaisuuden, jossa tutkijat, opiskelijat ja yritykset pääsevät pohtimaan alan osaamisen tilaa ja tarpeita, professori Niina Käyhkö sanoo.

 

Luotu 10.03.2023 | Muokattu 10.03.2023