Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Itämereen - tuore raportti päättäjille ilmastotoimien tehostamiseksi

03.09.2021

Vasta julkaistu raportti Climate Change in the Baltic Sea 2021 Fact Sheet kertoo ilmastonmuutoksen vaikutuksista Itämerellä ja sen ympäristössä. Päättäjille suunnattu raportti tiivistää napakaksi paketiksi tuoreimman tutkitun tiedon ilmastonmuutoksesta ja sen seurauksista. Baltic Earth -tieteellisen verkoston ja Itämeren suojelukomissio HELCOMin julkaiseman raportin on on koostanut kansainvälinen joukko ilmastonmuutoksen tutkijoita ja asiantuntijoita.

Yhtenä raportin pääkirjoittajista on toiminut Turun yliopiston maantieteen professori Jukka Käyhkö. Käyhkö on vastannut pääkirjoittajana raportin veden kierto -osuudesta ja kirjoittanut jokien virtaamaa, sadantaa, tuulienergiaa ja rannikoiden suojelua käsittelevät tekstit. Käyhkö on myös Suomen IPCC-työryhmän jäsen.

– Tämä Itämeren ympäristöön keskittyvä raportti on kansainvälisen IPCC-raportin alueellinen vastine. Se kokoaa yhteen viimeisimmän tutkitun tiedon sekä ilmastonmuutoksen suorista seurauksista että sen sekundaarisista vaikutuksista alueella. Raportin tarkoitus on parantaa päättäjien mahdollisuuksia tehdä tutkittuun tietoon perustuvia oikea-aikaisia ja perusteltuja ilmastotoimia, Käyhkö kertoo. 

Raportin ennusteiden mukaan ilmastonmuutoksen myötä Itämeren alueella meriveden lämpötila ja korkeus jatkavat nousuaan ja jääpeite vähenee talvikuukausina. Nämä muutokset tulevat vaikuttamaan Itämeren ekosysteemeihin ja eliölajeihin, mutta myös esimerkiksi merenkulkuun, kalatalouteen ja muuhun ihmisen toimintaan merialueella.

– Esimerkiksi sademäärät tulevat ilmastonmuutoksen myötä lisääntymään Itämeren alueella ja lämpimämmät lumettomat talvet lisäävät talvitulvia valuma-alueen pohjoisosissa kuten Suomessa. Runsaiden sateiden ja tulvien valumavedet kuljettavat ravinteita, jotka lisäävät Itämeren rehevöitymistä ja ilmiö tulee vain voimistumaan tulevaisuudessa. Tämä on otettava huomioon esimerkiksi maanviljelyssä. Työtä riskien pienentämiseksi tehdään jo, mutta tulevaisuudessa tarvitaan vielä tehokkaampia toimia, Käyhkö kertoo esimerkkinä. 

Raportti tarkastelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia 34 eri muuttujan kautta, joihin liittyvät havainnot on jaettu kuuteen kategoriaan: energian kierto, veden kierto, hiilen ja ravinteiden kierto, meriveden korkeus ja tuuli, eliöstö ja ekosysteemit sekä ihmisen toiminta ja palvelut. 

Kattavan mutta tiiviin raportin tarkoitus on auttaa päättäjiä ottamaan ilmastonmuutoksen vaikutukset paremmin huomioon päätöksenteossa. Samalla tavoite on myös tarjota suurelle yleisölle tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista Itämeren alueella. 
 
Raportin on julkaissut kansainvälinen Baltic Earth -tieteellinen verkosto ja hallitustenvälinen Itämeren suojelukomissio HELCOM. Raportti päivitetään seitsemän vuoden välein.
 

Kuva: Ilkka Lastumäki, SYKE

Luotu 03.09.2021 | Muokattu 15.09.2021